Ви є тут

Відтворення і регулювання родючості легких грунтів


Номер роботи - P 70 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

 

Автор:

Мазур Г.А.

 

Представлена Національним науковим центром "Інститут землеробства НААН України".

 

На основі глибокого аналізу результатів власних 40-річних стаціонарних, модельних, лізиметричних і лабораторно-хімічних досліджень, узагальнення відповідних наукових публікацій з питань родючості легких ґрунтів автором розроблено та поглиблено теоретичні положення сутності, видів і форм ґрунтової родючості, вмісту і трансформації валових, обмінних та водорозчинних сполук кальцію і магнію в ненасичених легких ґрунтах під впливом системи удобрення та хімічної меліорації, вмісту в них гумусу та елементів живлення рослин.

Порівняльний аналіз гідротермічних умов синтезу- мінералізації гумусу, в ґрунтах українського Полісся та в інших країнах СНД тайгово-лісової зони дозволив установити оптимальні параметри вмісту гумусу, строки, способи і матеріальні затрати для їх досягнення в умовах виробництва.

Розроблено теоретичні передумови доцільності застосування в землеробстві природного цеоліту-клиноптилоліту (адсорбенту) як комплексного меліоранта для легких ґрунтів.

На основі методичних підходів розроблено і запропоновано виробництву оптимальні строки періодичності хімічної меліорації; оптимальні параметри вмісту в легких ґрунтах гумусу, фосфору та калію.

Експериментально доведено доцільність застосування природного цеоліту-клиноптилоліту на цих ґрунтах, обґрунтована залежність ефективної форми родючості (або щорічної продуктивності агроценозу) як міри щорічної реалізації потенційної родючості ґрунту.

Наукові результати відображено у 5 монографіях та 170  наукових публікаціях, три з яких перевидані в США.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Харьківському національному університеті.