Ви є тут

Управління ризиком рейдерського захоплення підприємства


Номер роботи - M 24 ПОДАНА

Автори:

 


Управление риском рейдерского захвата предприятия


 


 


The Raider Grab Risk Management of Enterprises.

 

Автор: Онісіфорова В.Ю., к.е.н.

 Представлена Харківський національним автомобільно-дорожнім університетом

 На основі факторів, що підвищують привабливість підприємства для потенційного захоплення, запропоновано методичні рекомендації з оцінки ризику рейдерського захоплення підприємства. Комплексний аналіз методів рейдерського захоплення та методів захисту від нього дозволив сформувати перелік характеристик діяльності підприємства, що підвищують його вразливість, та визначити методичні засади управління ризиком рейдерського захоплення.

Розроблено методичні основи оцінювання ризику рейдерського захоплення підприємства та методичні основи визначення можливості рейдерського захоплення підприємства.

Удосконалено методи захисту підприємства від рейдерського захоплення на основі визначення системи захисних дій в залежності від методу захоплення та оцінки впливовості його дії.

Класифікація економічних ризиків в діяльності підприємства, яка доповнена новою ознакою – можливість повернення вкладених коштів, з виділенням трьох її проявів – ризиків окупності, корпоративних ризиків та ризиків реприватизації, з подальшою характеристикою кожної з цих груп ризиків. Визначено, що в розрізі корпоративних ризиків головне місце належить ризику рейдерського захоплення підприємства.

Кількість публікацій: 25, в т.ч. за темою роботи 1 монографія, 15 статей.