Ви є тут

Україна в глобальному світі: історичний досвід та сучасні виклики


Номер роботи - P 58 ПОДАНА

Р58

Автори:

Верстюк В.Ф., Віднянський С. В., Пиріг Р. Я., Лисенко О. Є., Касьянов Г. В., Рубльов О. С., Солдатенко В. Ф., Майборода О. М., Шаповал Ю. І.

 

Представлена Інститутом історії України НАН України.

 

Украина в глобальном мире: исторический опыт и вызовы современности

Авторы: Верстюк В.Ф., Виднянский С.В., Пирог Р.Я., Лысенко А.Е., Касьянов Г.В., Рублев А. С., Солдатенко В.Ф., Майборода А.Н., Шаповал Ю.И.

Ukraine in the global world: historical experience and modern calls

Authors: Verstjuk Vladyslav, Vidnjanskyj Stepan, Pyrig Ruslan, Lysenko Oleksandr, Kasjanov Georgij, Rublov Oleksandr, Soldatenko Valerij, Majboroda Oleksandr, Shapoval Jurij

 

У науковому проекті об’єднано цикл комплексних досліджень, виконаний істориками, політологами, економістами, правознавцями і соціологами.

Авторами реалізована спроба проаналізувати тисячолітню історію українського народу за допомогою історико-політологічного інструментарію.

Проведено ґрунтовний аналіз взаємовідносин між державою та суспільством, визначено основні закономірності функціонування політичних систем та дано об’єктивну оцінку актуальній ситуації з метою її вдосконалення.

Історико-політологічний аналіз проведено у компаративно-геополітичному контексті з урахуванням викликів сучасності й досвіду новітнього вітчизняного державотворення.