Ви є тут

Удосконалення контролю і управління доменною плавкою з використанням сучасних засобів вимірювання поверхні засипу шихти


Номер роботи - M 53 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Совершенствование контроля и управления доменной плавкой с использованием современных средств измерения поверхности засыпи шихты.Семенов Ю.С.Improvement control and management of blast-furnace smelting with the use of modern means of measuring the surface burden material.Iu. S. Semenov


Автор: Семенов Ю.С.

Представлена Інститутом чорної металургії ім. З.І.Некрасова НАН України.

Кількість публікацій: 33 наукові публікації, в т.ч. 20 статей, 9 тез доповідей, 1 патент на корисну модель, 3 патенти України.

Розроблено технологічні положення представлення інформації про поверхню засипу шихти на колошнику доменної печі. Науково обґрунтовано технологічні вимоги до систем контролю поверхні засипу шихти доменних печей, обладнаних безконусними (БЗП) і конусними (КЗП) завантажувальними пристроями. Розроблено методи розрахунку основних параметрів поверхні засипу шихти, метод визначення об`єму витисненого коксу при вивантаженні на шар коксу залізовмісних компонентів шихти, метод розрахунку швидкостей опускання шихтових матеріалів. Визначено значення кутів укосу поверхні засипу на колошнику.

Розроблено рекомендації із вдосконалення технологічних прийомів оцінки і управління окружним розподілом шихтових матеріалів та реалізовано в складі АСУ завантаженням доменної печі прийом управління окружним розподілом шихтових матеріалів на колошнику з використанням інформації профілеміра, який дозволяє оперативно вирівнювати розподіл шихти створенням направленої (компенсаційної) нерівномірності.

Встановлено, що швидкості опускання шихти, які характеризують рух стовпа, слід розраховувати через 25–40 секунд після закінчення вивантаження. Це покладено в основу нового методу визначення швидкостей опускання шихтових матеріалів за інформацією профілеміра. Отримано аналітичну залежність об`єму витисненого залізовмісними матеріалами коксу по поверхні засипу у напрямі до осьової зони колошника від геометричних параметрів шарів шихтових матеріалів. Вперше встановлено залежність показника розподілу шихтових матеріалів на колошнику через відношення висот шарів залізовмісних матеріалів і коксу до швидкості опускання шихти. Вона покладена в основу нового способу вирівнювання окружного розподілу шихтових матеріалів в печі створенням заданої компенсаційної нерівномірності.

Запропоновано технологічні вимоги до установки систем вимірювання профілю поверхні засипу шихти, на основі яких розроблені технологічні завдання на установлення систем вимірювання на 8 доменних печах.