Ви є тут

Тверднення металів і металевих композицій


Номер роботи - П 5 ПОДАНА

Автори:

 


Затвердевание металлов и металлических композиций. – Киев: "Наукова думка", 2009. – 446 с.


Авторы:


Лейбензон В.А.,  Хрычиков В.Е., Кондратенко В.М., Недопекин Ф.В., Белоусов В.В., Дмитриев Ю.В.


 


Consolidation of metals and metallic compositions. it is Kiev: "Naukova dumka", 2009. – 446 p.


Authors:


Leybenzon V.A.,  KhrychikovV E., Kondratenko V.M., Nedopekin F.V., Belousov V.V., Dmitriev Y.V.  


 

Автори:

Лейбензон В.О.,  Кондратенко В.М., Хричиков В.Є., Недопьокін Ф.В., Білоусов В.В., Дмитрієв Ю.В.

 

Представлений Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України,

висунутий Донецьким національним університетом.

 

1. Тверднення металів і металевих композицій. - Київ: "Наукова думка" НАН України , 2009. – 446 с.

 

Загальний тираж підручників складає 1000 примірників.

  

 В підручнику викладаються теорія, експериментальні дослідження процесів литва і твердіння чавунів, сталей, кристалізація, гідродинаміка, фазові перетворення, тепломассоперенос при формуванні відливок з металів, сплавів і композицій з рідких фаз, рідкої і твердої фаз сплавів різного хімічного складу.

Викладені методи рішення рівнянь гідродинаміки і тепломассопереноса  при твердінні  сплавів, використання їх при  моделюванні  нових  технологічних процесів  формування,  відливання  з  композиції  залізовуглецевих  сплавів.

Приведені методи розрахунку параметрів технології виробництва литих металевих композицій,   властивості металопродукції та області її використання.