Ви є тут

Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Туннелированные коронарные артерии: клинико-диагностические аспекты и лечение"


Автор: Гогаева Е.К.


 


 


 


Scientific work: “Tunneled coronary arteries: clinical and diagnostic aspects and treatment”


Author: GogayevaO.K.


 

Автор: Гогаєва О.К., к.м.н.

Представлена ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М.Амосова НАМН України»

 

Робота є першим вітчизняним дослідженням пацієнтів з симптоматичними тунельованими коронарними артеріями (ТКА).

 За допомогою комплексних досліджень отримано дані, які дозволяють покращити верифікацію аномалії на її початкових стадіях і оцінювати ефективність та адекватність проведеного лікування. Отримано ранні доклінічні прояви аномалії, що дозволили обґрунтувати своєчасність діагностичних та лікувальних заходів. Проведено аналіз симптоматики в залежності від ступеню систолічної компресії вінцевої артерії.

Автором обґрунтовано патофізіологічні механізми виникнення ішемії міокарда при ТКА та представлена модель, яка демонструє роль анатомічних та функціональних факторів  в розвитку ішемії при даній аномалії.

Розроблено нові високоінформативні ЕКГ та ангіографічні ознаки ТКА. Впроваджено в практику розроблені автором алгоритми діагностики та лікування пацієнтів з симптоматичними ТКА, які відрізняються від стандартного лікування  ішемічної хвороби серця.

Оригінальний матеріал, який представлений в роботі викликає зацікавленість на світових та європейських конгресах.

Результати дослідження впроваджені в практику і знаходять застосування у відділеннях ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова НАМН», Національному інституті хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова АМН України, Черкаському обласному кардіологічному центрі та ін. 

 

Кількість публікацій: 49,  в т.ч. 13 статей, 18 тез доповідей, 18 патентів.