Ви є тут

Трансформації на ринку зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства та експортного потенціалу України


Номер роботи - M 47 ПОДАНА

Автор: Боднар О.В., к.е.н.

Представлена Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки" Національної академії аграрних наук України

Метою роботи є розробка методичних підходів та практичних пропозицій стосовно оптимізації перспективних напрямів використання зерна в контексті розширення ємності внутрішнього ринку продовольства, забезпечення у енергетичних ресурсах та нарощення експортного потенціалу України.

 Запропоновано нові підходи до оцінки потенційної ємності внутрішнього ринку зерна, які враховують забезпечення споживання хліба, хлібопродуктів та через норми витрат -концентрованих кормів, продуктів харчування тваринного походження на рівні раціональних норм, який має бути основою для визначення параметрів продовольчого забезпечення країни.

Цикл містить пріоритетні результати оптимізації вітчизняного ринку зерна, отримані шляхом зіставлення доданої вартості при різних точках відліку її формування: при безпосередньому експорті зерна; при переробці всередині країни уже виробленого зерна у продукцію тваринництва, зокрема, молоко чи м’ясо свиней, з визначенням додатково створених робочих місць; а також сукупної доданої вартості при вирощуванні зерна та різних напрямах його використання в межах країни та на експорт.

Розроблено методичні підходи до побудови системи порогів економічної доцільності переробки зернових колосових, кукурудзи на біоетанол та визначення обсягів їх використання для поєднання задоволення продовольчих та енергетичних потреб держави.

Кількість публікацій: 85, в т.ч. за темою роботи 18 (7 колективних монографій, 11 статей)