Ви є тут

Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом


Номер роботи - M 22 ПОДАНА

Автори:

Трансформация политической безопасности массовых коммуникаций в условиях усиления борьбы с терроризмом


Автор: Кислов Д.В.


 


 


Transformation of mass communications political safety in conditions of strengthening fight against terrorism.


Authors: D. Kislov.


 

Автор: Кіслов Д.В., к.політ.н.

 Представлена Київський національний торговельно-економічним університетом

Систематизовано наукові підходи до вирішення комплексних проблем визначеної категорії “політична безпека масових комунікацій” та її складових. Висвітлено та проаналізовано трансформаційні зміни цих складових: політичної безпеки, масових комунікацій, тероризму, боротьби з тероризмом в умовах необхідності посилення антитерористичних заходів як чинників національної безпеки України.

Визначено необхідні умови посилення боротьби з тероризмом та запропоновано відповідні методи й заходи в системах масових комунікацій державних органів та інституцій, громадських організацій на основі принципів конкурентно-комунікаційних підходів до протидії та нейтралізації активності терористичного середовища. Розглянуто заходи вдосконалення, поширення, доповнення та уніфікації контртерористичної нормативно-правової бази країни в частині забезпечення політичної безпеки масових комунікацій..

Здійснено синтез фундаментальних філософських, соціологічних та політичних розробок   провідних  дослідників другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. у сфері інформаційно-комунікаційної діяльності та технологій й міждисциплінарних досліджень складних систем з високим рівнем невизначеності в галузях інформаційно-медійної й політичної безпеки.

Представлено сучасний стан, тенденції та перспективи розвитку напрямів електронного тероризму: кібертероризму, Інтернет-тероризму, медіа-тероризму та мережевих війн і наведено інноваційно-конкурентні, нормативно-правові та внутрішньо-іманентні умови посилення боротьби з тероризмом як невід’ємної складової національної безпеки України.

 Кількість публікацій: 38, в т.ч. за темою роботи 2 монографії (1- одноосібно), 5 статей, 12 тез доповідей.