Ви є тут

Трансформація аграрного сектору економіки до ринкових умов господарювання


Номер роботи - P 17 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Національним науковим центром "Інститут аграрної економіки".

Автори: Саблук П.Т., Гайдуцький П.І., Месель-Веселяк В.Я., Даниленко А.С., Малік М.Й., Федоров М.М., Гладій М.В., Лупенко Ю.О., Лузан Ю.Я., Кириленко І.Г.

Наукова новизна роботи полягає у обґрунтуванні наукових засад розвитку аграрного сектора економіки країни шляхом переходу від адміністративно-командної до ринкової системи господарювання. Авторським колективом науково обґрунтовано стратегію трансформації аграрного сектору економіки України, яка схвалена Верховною Радою України, знайшла відображення в законах і указах Президента України та реалізована на практиці.

Сформовано наукові і практичні засади приватизації, оцінки та паювання земель та майна колективної власності, організації фермерських, особистих селянських господарств, сільськогосподарських кооперативів та господарських товариств, механізми державного регулювання і підтримки галузі та ін. В

результаті колгоспи і радгоспи реорганізовано у сільськогосподарські формування ринкового типу, набули розвитку фермерські і особисті селянські господарства, запроваджено оренду земельних ділянок, земельних і майнових прав, ринкову систему підтримки галузі через оподаткування, товарні інтервенції, форвардні закупки, цільові компенсації і дотації та ін.

Галузь стала стабільно прибутковою, перетворилася із дотаційної у бюджетоформуючу. Селяни одержали нове стабільне джерело доходів від передачі в оренду власних сільськогосподарських.

Кількість публікацій: 873, в т.ч. 110 монографій, 68 науково-практичних рекомендацій і посібників для виробництва, взято участь у підготовці 64 проектів Законів України. За даною тематикою захищено 76 докторських та 170 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 01 жовтня  2015 року  о 10.00 на засіданні Вченої ради в залі засідань (4 поверх, кім.411) ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України" за адресою: вул. Панаса Мирного, 26, м. Київ.

Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.