Ви є тут

Тканини технічного призначення: проектування структури, умови формування і опорядження


Номер роботи - M 75 НАГОРОДЖЕНА

 

Тканини технічного призначення: проектування структури, умови формування і опорядження

 

Автори:Чепелюк О.В., д.т.н.,  Пасічник М.В., к.т.н.

 

Представлена  Херсонським національним  технічним університетом

 

 Теоретично обґрунтувано та реалізовано нову концепцію проектування тканин технічного призначення та специфіку їх опорядження для забезпечення необхідних показників якості в процесах їх експлуатації. Розроблено методологічну базу проектування структур тканин для конфекціювання матеріалів при виробництві одягу з високим рівнем формостійкості і армування одношарових та багатошарових композитних виробів різної форми з урахуванням їх розмірів і умов експлуатації.

Визначено показники структури тканини із заданими споживчими властивостями за отриманими геометричними та математичними моделями, що дозволяє зменшити напруженість формування тканин за рахунок врахування рівня фізико-механічних властивостей ниток.

Запропоновано імітаційну модель процесу взаємної деформації ниток в структурі тканини, яка розроблена на основі аналізу реальних умов її формування на ткацькому верстаті, що дозволяє визначати жорсткість ниток до вигину;

Теоретично доведено та експериментально підтверджено вплив параметрів ниток та тканини на процеси, які відбуваються у найбільш напруженій ділянці пружної системи заправки ткацького верстата – зоні формування тканини, що дозволяє зменшити напруженість процесу ткацтва.

Встановлено доцільність використання в ролі зшиваючого агенту тригліцидилового ефіру поліоксипропілентріолу, що забезпечує ефективне зшивання акрилових полімерів і поліуретанів та підвищує адгезію сформованої полімерної плівки до поверхні текстильного матеріалу.

Обґрунтовано необхідність урахування оптичних характеристик полімерних компонентів композиційнихскладів з метою забезпечення прозорості полімерної плівки, що дозволить зберегти колірні характеристики попередньо забарвлених тканин.

Економічний ефектвід впровадження технологій проектування та виготовлення в розрахунку на один ткацький верстат становить 14,8 тис. грн. та від використання полімерного покриття в розрахунку на 1000 м2 – понад 1,1 тис. грн. (в цінах 2010 року). 

 

Кількість публікацій: 82,в т.ч.за темою роботи 42  (2 монографії, 34  статті , в т.ч. 6 в  зарубіжних виданнях , 6  патентів)