Ви є тут

Теорія і практика інтегрованого навчання хімічних дисциплін студентів аграрного університету


Номер роботи - P 29

Автори:


Теория и практика интегрированного обучения студентов аграрного университетаМитрясова Е. П.   Theoryand practice of integrated studies of chemical disciplines of students of agrarian universityMitryasovaE.Р.


Автор:

Мітрясова О.П.

 

Представлена Миколаївським державним аграрним університетом.

 

На основі інтеграційних закономірностей розвитку сучасного наукового знання, зміни пріоритетів змісту праці спеціалістів-аграріїв у сучасних умовах  автором структуровано і систематизовано хімічні знання за допомогою залучення широкого спектра міждисциплінарних зв’язків.  

Розроблено і реалізовано концепцію інтегрованого підходу до навчання хімії. Удосконалено сутність, функції інтегрованого підходу до навчання і теоретичні основи побудови інтегрованих курсів хімічних дисциплін для аграрних закладів освіти сучасного типу. Набули подальшого розвиткуметодологічні аспекти інтеграції змісту хімічної освіти.

На основі концептуальних положень, теоретичних узагальнень і експериментальних результатів розроблено і впроваджено в практику навчання неорганічної та органічної хімії студентів аграрного університету посібники з хімічних дисциплін: “Практикум з хімічного моніторингу довкіллі, ”“Вступ до органічної хімії”, “Хімія: Загальна хімія. Хімія довкілля”.

Основні результати роботи викладено у 37 публікаціях,  в т.ч. 1 монографія, 3 навчальні посібники,  33 статті.