Ви є тут

Теоретичні засади розробки нових вітамінних препаратів для медицини та їх впровадження


Номер роботи - P 21 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом біохімії імені О.В. Палладіна НАН України.

Автори:
1. ВЕЛИКИЙ Микола Миколайович – доктор біологічних наук, завідувач відділу Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;
2. ПАРХОМЕНКО Юлія Михайлівна – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України;
3. ПРОТАСОВА Зоя Степанівна – кандидат біологічних наук, вчений секретар Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;
4. ВОВК Андрій Іванович – член-кореспондент НАН України, доктор хімічних наук, директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря НАН України;
5. КОВАЛЕНКО Валентина Миколаївна – доктор біологічних наук, завідувач відділу ДУ "Інститут фармакології та токсикології НАМН України";
6. КОМІСАРЕНКО Юлія Ігорівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;
7. АПУХОВСЬКА Лариса Іванівна – кандидат біологічних наук, пенсіонерка;
8. ДОНЧЕНКО Георгій Вікторович – член-кореспондент НАН України, доктор біологічних наук.

 Метою  роботи   є  розробка  фундаментальних основ створення  та впровадження нових лікарських препаратів на основі вітамінів.  .  Реалізація мети ґрунтується на  з’ясуванні  молекулярних механізмів  участі вітамінів  у процесах життєдіяльності клітин за норми та патології,  вивченні  порушень в обміні вітамінів за умов впливу  на організм несприятливих факторів ендогенного та екзогенного походження та пошуку  шляхів їх корекції.

 Авторами на основі теоретичних та експериментальних досліджень  встановлено нові закономірності і запропоновано шляхи реалізації молекулярних механізмів біологічної дії  вітамінів в організмі людини. Обґрунтовано  узгодженість їх функціонування з іншими природними біорегуляторами, виявлено роль специфічних протеїнів як потенційних біомішеней для вітамінів, участь вітамінів у регулюванні клітинного метаболізму за норми та патології.

Розроблено концепцію створення комплексних вітамінних препаратів, згідно якої композиції кількох  функціонально пов’язаних вітамінів та біологічно активних речовин, що синергічно діють на основні ланки клітинного обміну, мають значну перевагу у ефективності дії на організм людини у порівнянні з традиційними полівітамінними наборами.

Вітамінні препарати  (Відеїн, Метовітан, Кальмівід) зареєстровано в Україні як лікарські засоби. Розроблені авторами  методичні рекомендації  щодо використання у педіатричній практиці препарату вітаміну D3 – Відеїну, впроваджені у клініці ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України". Препарат  Карателька (масляний  розчин β-каротину з моркви) у 2003 році увійшов у перелік 100 кращих препаратів року в Україні. Препарат Метовітан випускається підприємством ПрАТ "Технолог" (м. Умань) і реалізується через інтернет-аптеки.
 

Громадське обговорення роботи  відбудеться 04 листопада 2020 року о 15 годині на  спільному засідання  Вченої ради біологічного факультету та Науково-дослідного інституту біології Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна.

У зв’язку із пандемією засідання відбудеться у дистанційній формі у вигляді відеоконференції.

Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електронну пошту: bozhkov@univer.kharkov.ua, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Кількість публікацій: 355, в т.ч. 14 монографій (4 видані за кордоном), 5 підручників, 6 посібників, 3 методичні рекомендації, 303 статті (84 – в англомовних журналах з імпакт-фактором). Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Web of Science – 815/15, Scopus – 856/15, Google Scholar – 1330/20. Отримано 15 патентів України на винахід. За даною тематикою захищено 15 докторських і 29 кандидатських дисертацій.