Ви є тут

Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження і безпеки руху


Номер роботи - M 104 ПОДАНА

Автор: Гончарова Л.Л., к.т.н.

Представлена Державним економіко-технологічним університетом транспорту

Автором вирішено науково-технічну проблему, яка полягає в докорінному поліпшенні якості функціонування системи постачання електроенергії залізницям України. Розроблено сучасні принципи організації та методологія комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць для створення сучасних технологій енергозбереження та поліпшення безпеки руху.

Запропоновано методи реєстрації первинної інформації з єдиних загальносистемних позицій у вигляді Т-спектрів, що є основою для комп’ютеризації та інтелектуальної процедури управління електропостачанням.

 Розроблено методи синтезу паралельних архітектур швидкодіючих контролерів для вирішення завдань підвищеної інтелектуальної складності та розмірності, методи комп’ютеризації, архітектурні рішення єдиного комп’ютерного середовища для проведення моніторингу електричних мереж залізниць.

 На підставі проведених досліджень розроблена спеціалізована комп’ютерна система безперервного моніторингу швидкоплинних технологічних процесів постачання електроенергії на тягу – інформаційно-діагностичний комплекс «Регіна», який впроваджено на тягових підстанціях усіх залізниць України і дозволяє проводити моніторинг та ідентифікацію усталених і перехідних режимів тягових мереж залізниць.

 Рівень розробки відповідає світовим стандартам, що підтверджується міжнародним сертифікатом якості виробництва згідно із стандартом ISO 9001-2008. Економічна ефективність від впровадження складає 3,5 млн. грн.

Кількість публікацій: 30, в т.ч. за темою роботи - монографія, навчальний посібник, 28 статей (4 - у закордонних виданнях). Отримано 6 патентів.