Ви є тут

Теоретичне дослідження фундаментальних властивостей термопластичного деформування складених конструкцій технологічної оснастки для обробки матеріалів тиском та магнітно-імпульсного штампування


Номер роботи - M 27 ПОДАНА

Автори:


Теоретическое исследование фундаментальных свойств термопластического деформирования составных конструкций технологической оснастки для обработки материалов давлением и магнитно-импульсной штамповкиЛавинский Д. В.Theoretical research of fundamental properties of industrial equipment compound design thermoplastic deformation for processing materials by pressure and pulse-magnetic punchingLavinsky D.V.


Автор: Лавiнський Д. В.

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" (МОН України).

Кількість публікацій: 15 наукових праць.

В роботі досліджуються методи рішення проблем міцності та жорсткості складених конструкцій технологічного оснащення із врахуванням критеріїв працездатності за рахунок створеного на базі методу скінчених елементів (МСЕ) нового методу розв’язування температурних і нелінійних змішаних контактних задач термопружно-пластичного деформування складених конструкцій з осьовою симетрією при сумісній дії інтенсивних теплових та силових полів різної фізичної природи.

Автором створено нові математичні моделі складених конструкцій технологічного оснащення, отримано нові якісні і кількісні закономірності міцності і жорсткості складених бандажованих матриць для напівгарячого видавлювання.

Створені методи, алгоритми і програмне забезпечення розширюють можливості аналізу міцності і жорсткості складених вісесиметричних тіл з урахуванням термомеханічних явищ в областях контакту. Результати роботи використані при проектуванні нових технологічних процесів на ДП "Завод ім. Малишева" (м. Харків).