Ви є тут

Технології діагностики і лікування алергічних захворювань органів дихання із застосуванням вітчизняних препаратів алергенів


Номер роботи - P 36 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Технологии диагностики и лечения аллергических заболеваний органов дыхания с применением препаратов аллергенов


Авторы:


Заболотний Д.И., Пухлик Б.М., Мельников О.Ф., Гогунская И.В., Гонько В.Н.


 


Technology diagnosis and treatment of allergic respiratory diseases with the use of drugs allergens


Authors:


Zabolotnyy D.I., Pukhlik B.M., Melnikov O.F., Gogunska I.V., Gonko V.N


 

Автори:

Заболотний Д.І., Пухлик Б.М., Мельников О.Ф., Гогунська І.В., Гонько В.М.

 

Представлена  Державною установою "Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України".

 

За результатами експериментальних, клінічних та імунологічних досліджень наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення актуальної наукової проблеми – підвищення ефективності лікування хворих на алергічні захворювання органів дихання на підставі експериментального обґрунтування та застосування пероральних та ін’єкційних способів специфічної імунотерапії створеними вітчизняними алергенами.

Розроблено спосіб моделювання алергії негайного типу на моноалерген в органах дихання експериментальних тварин, а також cтворено експериментальну модель поєднаної сенсибілізації до пилкових і побутових алергенів. Використовуючи розроблені моделі, доведено можливість та ефективність пероральної та ін’єкційної специфічної імунотерапії створеними алергенами.

Створено вітчизняні парентеральні і пероральні форми неінфекційних алергенів та розроблено методики для проведення специфічної імунотерапії у хворих з алергічними захворюваннями органів дихання. Випускається понад 180 найменувань інноваційних препаратів алергенів (побутових, пилкових, харчових, інсектних, епідермальних, грибкових) для проведення специфічної імунотерапії, серед яких є ті, що не мають прямих аналогів у світі:

- набір для скринінгу алергічних захворювань у вигляді компакт-ланцетів оригінальної конструкції;

- набори для ранньої діагностики і попередження медикаментозної алергії для застосування на будь-якому рівні медичних закладів, включаючи лікарські амбулаторії або дільничні лікарні;

- пероральні алергени у вигляді цукрових драже.

Ефективність застосування специфічної імунотерапії при лікуванні хворих на алергічні захворювання верхніх дихальних шляхів за допомогою створених вітчизняних алергенів сягає понад 90% (в світі – 70-75%).

Обстежено понад 1,5 млн людей та проліковано близько 170 тис хворих на алергічні захворювання, при цьому вартість діагностики і лікування знижено в 3-5 разів порівняно із застосуванням закордонних аналогів.

Наукові результати роботи відображено в 6 монографіях, 2 навчальних посібниках. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено авторським свідоцтвом та 27 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 16 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося на засіданні Вченої  ради  Інституту фтізіатріїї і пульмонології імені Ф.Г.Яновського НАН України  21 вересня 2012 року об 11.00 за адресою:  Київ, вул. М. Амосова, 10.

 Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.