Ви є тут

Технологія виробництва конвертерної сталі з застосуванням поліреагентного рафінування (об"єднана з Р18)


Номер роботи - P 58 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Тарасевич Н.И., Мельник С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарев Е.А., Буга И.Д., Ивко В.В.,Акулов В.В., Писмарев К.Е., Тарута С.А.,  Мкртчан О.А.    ТаsevichМ.І., МеlnikS.G., JacobcheR.J., ChichkarevE.A., BugaI.D., IvcoV.V.,AkulovV.V., PismarjovK.E., TarutaS.A., MkrtchanO.A.


 

Автори:

Тарасевич М.І., Мельник С.Г., Якобше Р.Я., Чичкарьов Є.А., Буга І.Д.,

Івко В.В., Акулов В.В., Пісмарьов К.Є., Тарута С.О., Мкртчан О.А.

 

Представлена Фізико-технологічнимінститутомметалів та сплавів НАНУкраїни.

 

Розроблено і впроваджено ефективну ресурсозберігаючу технологію одержання конвертерної сталі підвищеної якості із заданими властивостями, здатну скласти конкуренцію провідним фірмам - виробникам металу на світових ринках металопродукції.

Теоретично обґрунтовано наукові та технологічні положення впливу фізико-хімічних процесів виробництва сталі в великовантажних конвертерах, поліреагентних процесів ковшового рафінування сталі в сталерозливних і проміжних ковшах МБЛЗ на якість металу. Встановлено термодинамічні і кінетичні закономірності позапічного рафінування конвертерної сталі  відповідального призначення.

Впровадження комплексу технологічних заходів дозволило організувати виробництво більш ніж 700 марок сталі обсягом більш ніж 10 мільйонів тон сталі на рік, які експортуються в понад 100 країн світу.

Технологія глибинної десульфурації киснево-конвертерної сталі на ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь»  забезпечила виплавку низькосірчаних сталей трубного сортаменту.

Технологія комплексного розкислення та модифікування сталі алюмінієм і кальцієм або алюмінієм, кальцієм і РЗМ впроваджена  на ВАТ «Алчевський металургійний комбінат» та ВАТ «Металургійний комбінат «Азовсталь», що забезпечило виплавку трубних марок сталей і виробництво листового прокату з покращеними механічними властивостями.

Економічний ефект від впровадження роботи за останні 6 років склав 6 млрд.грн.

Наукова та інженерна новизна роботи підтверджується 52 авторськими свідоцтвами і патентами. Результати опубліковано в монографії та 153 наукових працях, обговорено на 120  науково–технічних семінарах і конференціях.

За матеріалами роботи  захищено 2 докторських та 2 кандидатських дисертації.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті чорної металургії НАН України.