Ви є тут

Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь


Номер роботи - P 22 НАГОРОДЖЕНА

Представлено Одеською національною академією зв’язку ім. О.С.Попова.

АвториВасіліу Є.В., Гранатуров В.М., Гуляєв К.Д., Дейнека І.В., Івлєв Ю.В., Кайденко М.М., Каптур В.А., Ложковський А.Г., Тіхонов В.І.

Розв’язано важливу науково-технічну проблему комплексного розвитку телекомунікаційних мереж наступних поколінь, що включає технологічні, організаційні та регуляторні аспекти створення та впровадження новітніх телекомунікаційних технологій.

Розроблено методи проектування телекомунікаційних мереж,  а також унікальні методики, які успішно апробовані при проектуванні багатьох телекомунікаційних мереж національного масштабу.

Запропоновані науково-методичні засади низки принципово нових високоефективних технологій побудови конвергентних мультимедійних мереж наступних поколінь, а також перспективних квантових технологій захисту інформації та технологій фільтрації контенту у сучасних телекомунікаційних мережах отримали гідне визнання в Україні та за її межами.

Запропоновані в роботі рішення із захисту користувачів від протиправного контенту впроваджені у більш ніж 150 загальноосвітніх навчальних закладах по всій території України.

 Економічний ефект від впровадження створених в межах роботи програмно-апаратних рішень складає понад 100 млн. грн. на рік за рахунок скорочення енергоспоживання телекомунікаційного обладнання та зменшення обсягів оренди зовнішніх каналів зв'язку загальноосвітніми навчальними закладами.

Кількість публікацій14 монографій, 155 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 9 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 1. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 авторськими свідоцтвами та 14 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 8 кандидатських дисертацій.

 

 Громадське обговорення роботи відбулося  26 вересня 2014 року о 13.30  на засіданні вченої ради   Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: м. Харків, пр. Леніна, 14, конференц-зал. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.