Ви є тут

Система управління сучасними телекомунікаційними мережами


Номер роботи - P 20 ПОДАНА

р20

Автори:

Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.М., Костік Б.Я.,

Олійник В.Ф., Остапенко І.А., Поповський В.В., Проживальський О.П.,

Скляренко С.М., Слюсар В.О.

 

Представлена Державним університетом інформаційно-комунікаційних технологій Мінтрансзв’язку України.

 

Система управления современными телекоммуникационными сетями

Авторы: Кривуца В. Г., Беркман Л.Н., Климаш М.Н., Костик Б.Я., Олейник В.Ф., Остапенко И.А., Поповский В.В., Проживальский О.П., Скляренко С.Н., Слюсарь В.А.

Advanced telecommunication networks management systems

Authors: Kryvutsa V.G.,  Berkman  L.N., Klymash, Kostik B.I.,  Oliynyk V.F.,  Ostapenko I.A.,  Popovskiy V.V., Progyvalskiy O.P., Skliarenko S.N., Slusar V.O.

 

Авторами реалізовано системний підхід до вирішення комплексної проблеми – структурної перебудови системи управління Національної мережі з метою забезпечення її відповідності міжнародним принципам. Здійснено перехід від мереж електрозв’язку до телекомунікаційних і інформаційних систем, згідно міжнародних принципів побудови, взаємодії і управління відкритими інформаційними системами моделі ISO/OSI; розроблено пакет документів, що визначили завдання та функції Національного центру управління в умовах надзвичайних ситуацій, відпрацьовано взаємодію з силовими міністерствами та відомствами, іншими державними установами та національними операторами телекомунікацій.

Принципово нові наукові розробки дозволили поліпшити якість системи управління при одночасному зменшенні вартості системи порівняно з відомими аналогами. Це здійснено за рахунок використання методів мінімізації затримки інформації управління; мінімізації кількості управляючої інформації, що забезпечує задану точність параметрів керованої мережі; застосування нових видів фазорізницевої модуляції при використанні існуючих найбільш дешевих каналів зв’язку з низьким відношенням сигнал/шум; впровадження новітніх технологій і вітчизняного обладнання. Розроблено та впроваджено  на регіональних мережах телекомунікацій        енергозберігаючий пристрій тактової синхронізації, який дозволив зменшити енергоспоживання в цілому системи управління.

Запропоновані методи успішно впроваджено в системи управління сучасними телекомунікаційними мережами України, охоплюють новітні технологічні рішення, що дозволяє на базі традиційного устаткування здійснювати більш ефективне та досконале управління. Результати багаторічних цілеспрямованих зусиль авторів сприяли створенню в Україні Національної системи оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами,  яка за техніко-економічними показниками знаходиться на рівні кращих закордонних аналогів та дозволяє отримувати користувачам різноманітні послуги з гарантованою якістю.

Основні науково-технічні результати роботи опубліковано в 14 монографіях,  12 підручниках, більш ніж в 300 статтях в наукових журналах. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  авторськими свідоцтвами і патентами на винаходи. Під керівництвом авторів захищено 10 докторських та 24 кандидатських дисертацій.