Ви є тут

Система управління фінансами в галузі освіти і науки


Номер роботи - P 42 НАГОРОДЖЕНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р42

Система управління фінансами в галузі освіти і науки

 

Рудавський Ю.К., Акмаєв А.І.,

Нестуля О.О., Куліков П.М.,

Лев Т.О., Садєков А.А.,

Семенець В.В., Лисенко Ю.Г.,

Андрієнко В.М.

Донецький національний університет

Багаторічні дослідження авторів стали основою розробленої ними інтегрованої системи управління фінансовими потоками МОН України та підпорядкованих йому вищих навчальних закладів. Запроваджена в практику державного управління та функціонування освітньої і наукової сфер система не має аналогів в Україні. Її утворюють дві взаємопов’язані підсистеми: фінансового менеджменту МОН України і вищого навчального закладу (впроваджено у десяти провідних ВНЗ України).

Система управління фінансами в галузі освіти і науки забезпечує прозорість надходження і витрачання коштів та управління коштами загального і спеціального фондів Державного бюджету України на рівні МОН, створює умови для запобігання інфляційних втрат і підтримку конкурентоспроможності на рівні ВНЗ. Структурними складовими системи є:

- методологічна частина: механізми, методи та моделі планування і контролю надходження та використання фінансових ресурсів Державного бюджету;

- методична частина: стандарти і програми навчання персоналу – користувачів різних категорій;

- спеціальна програмна частина, що забезпечує практичну реалізацію механізмів, моделей і методів планування та контролю надходження і використання фінансових ресурсів. Авторське право на відповідну комп’ютерну програму офіційно зареєстровано.

Значення системи управління фінансами в галузі освіти і науки полягає у тому, що вона забезпечує своєчасне і якісне закриття операційного фінансового дня у ВНЗ; враховує особливості фінансового менеджменту у галузі освіти і науки (план бухгалтерських рахунків, методику обліку та інші); дає змогу розробляти для МОН України уніфіковані звіти про управління фінансами упродовж будь-якого з часових проміжків та надсилати ці звіти електронною поштою.

У процесі виконання роботи захищені 14 кандидатських дисертацій та 2 докторські дисертації, видано 10 наукових монографій та 6 навчальних посібників, опубліковано 68 статей, зроблено 48 наукових доповідей.

Економічний ефект застосування системи у період 2000 – 2007 рр. становить 3,6 млн. грн. У 2008 - 2015 рр. очікується економічний ефект близько 750 млн. грн.