Ви є тут

Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України


Номер роботи - P 45 ПОДАНА

Р45

Автори:

Москаленко В.Ф., Банчук М.В., Бахтеєва Т.Д., Біловол О.М.,

Булах І.Є., Волосовець О.П., Казаков В.М., Лісовий В..М.,

Максименко С.Д., Мінцер О.П.

 

Представлена Національним медичним університетом ім.. О.О.Богомольця МОЗ України

 

Система профессиональной непрерывной подготовки специалистов для охраны здоровья Украины

Авторы: Москаленко В.Ф., Банчук Н.В., Бахтеева Т.Д., Беловол.А.Н., Булах И.Е., Волосовець А.П., Казаков В.Н., Лесовой В.Н., Максименко С.Д., Минцер О.П.

The System of continuous professional training of personnel for the health care sector in Ukraine

Authors: Moskalenko V.F., Banchuk M.V., Bahteeva T.D., Bilovol O.M., Bulakh I.Ye., Volosovets O.P., Kazakov V.M., Lisovyy V.M., Maksymenko S.D., Mintser O.P.

 

Авторами розроблено та впроваджено в масштабах галузі сучасну систему підготовки фахівців, яка базується на принципах єдиної безперервної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, управлінні якістю підготовки, дистанційній освіті та органічному поєднанні клінічної, теоретичної і психологічної підготовки персоналу в університетських клініках до професійної діяльності.

Основою є навчально-професійна вертикаль підготовки фахівців для охорони здоров'я, де поєднується набуття освітнього рівня спільно з отриманням професійної медичної кваліфікації (медична сестра, фельдшер, лікар, лікар-психолог, лікар-стоматолог), їхня постійна сертифікація та безперервний розвиток впродовж усього професійного життя.

Вперше серед країн Східної Європи та СНД реалізовано систему моніторингу й управління якістю вищої медичної освіти та підготовки медичних кадрів. Розроблено інструменти і механізми контролю якості підготовки фахівців та функціонування національної системи підготовки кадрів, завдяки чому обмежено допуск до професійної лікарської (сестринської) діяльності некомпетентних фахівців (щороку 5-7 % випускників навчальних закладів).

Обґрунтовано методичні й методологічні положення, принципи і методики формалізації та трансформації медичних знань. Запроваджені сучасні механізми і інструменти оптимізації безперервного професійного розвитку лікарів та забезпечена технологічність систем контролю професійної компетентності фахівців з використанням інформаційних технологій. Створена система відповідає стратегічним потребам України, принципам забезпечення здоров’я наступних поколінь та концепціям гармонізації з європейськими та світовими тенденціями розвитку медичної освіти і охорони здоров’я.

Робота відображена у більш ніж 600 наукових працях, захищених 11 докторських та 87 кандидатських дисертаціях. Наукові та практичні результати обговорювалися на 62 міжнародних та біля 200 всеукраїнських конференціях.

Економічна ефективність впровадження системи складає щорічно майже 250 млн. грн.