Ви є тут

Система моніторингу, управління селекційним процесом, біотехнологічних методів для створення вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин і птиці з високим генетичним потенціалом продуктивності


Номер роботи - P 17 ПОДАНА

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунута робота

Р17

Система моніторингу, управління селекційним процесом, біотехнологічних методів для створення вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин і птиці з високим генетичним потенціалом продуктивності

Коваленко В.П., Степаненко І.А.,

Терещенко О.В., Коваленко Г.Т.,

Бондаренко Ю.В., Нежлукченко Т.І.,

Лісний В.А., Плоткін С.Я.,

Шкарапата Я.Є.

Херсонський державний аграрний університет

Метою  роботи є створення системи моніторингу та управління процесами удосконалення існуючих і виведення нових ліній порід, типів тварин і птиці для інтенсифікації породоутворюючого процесу з використанням інформаційних технологій та математичних методів, сучасних досягнень  у генетиці, селекції, біотехнології.

Теоретично обґрунтовано основні принципи розробки програм селекції в галузях свинарства і птахівництва. На цій основі розроблено селекційні програми отримання синтетичних гетерогенних популяцій, розроблено прийоми підвищення інформативності селекційного процесу шляхом оцінки комбінаційної та адаптаційної здатності та  критерії оцінки закономірностей росту  і розвитку тварин і птиці в процесі онтогенезу.

У 2005 році завершено розробку і апробацію нової універсальної для всіх видів птиці системи обробки і аналізу селекційної інформації “WASIP- 2005”, створено 2 породи та 2 кроси яєчної птиці, крос індиків "Харківський", визнаний у 2007 р. селекційним досягненням.  Їх використання забезпечує щорічний економічний ефект до 5,0 млн. грн.

На базі розроблених прийомів селекції створено в ЗАТ “Фрідом фарм” високопродуктивні стада свиней м‘ясного напряму на основі батьківських порід велика біла, ландрас та спеціалізованої червоно-поясної лінії. Економічний ефект від впровадження системи породно-лінійної гібридизації склав 3 млн. грн..

Наукові результати захищені  14 авторськими свідоцтвами, 5 патентами і 3 свідоцтвами про інтелектуальну власність.