Ви є тут

Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу


Номер роботи - P 43 ПОДАНА

Представлено Національним університетом "Львівська політехніка".

Автори: Бобало Ю.Я., Комарова Л.О., Лук’янов О.О., Максимович В.М., Пелішок В.О., Писарчук О.О., Ріппенбейн В.В., Смук Р.Т., Стрихалюк Б.М.

Теоретично обґрунтовано методологічні засади структурного синтезу, обробки інформації та прийняття рішень для системи локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу, здатну ефективно функціонувати в умовах апріорної невизначеності про кількісний склад і тип, параметри руху, просторовий розподіл, інформативність і доступність джерел даних про зовнішню обстановку.

Розроблено та впроваджено систему глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу з використанням сучасних інформаційних технологій. Розроблено та реалізовано на практиці центр управління системою моніторингу на основі розподілених серверів, який виконує функції статистичної обробки, накопичення, систематизування результатів моніторингу, ретроспективного аналізу даних та прогнозування динаміки розвитку надзвичайної ситуації і її наслідків. Розроблено і впроваджено центр приймання тривожних сповіщень VIRIAL-RFM, який виконує функції оперативного вироблення рішень та контролю дій підрозділів реагування на ситуації техногенного характеру.

Для інформаційної підтримки системи розроблено та впроваджено у серійне виробництво дев’ять типів приладів для радіаційної розвідки, пеленгування, індивідуального дозиметричного контролю і неперервного радіаційного моніторингу та селективної реєстрації отруйних речовин в повітрі з п’ятирівневою оцінкою їх концентрації.

Аналогів розробленої системи в Україні немає, а її впровадження надає можливості інтегруватись до світової спільноті як країні, яка має власні високотехнологічні системи локального та глобального динамічного моніторингу і оперативного прийняття рішень стосовно управління діями підрозділів реагування в аварійних ситуаціях техногенного характеру та стати в рівень з провідними країнами світу.

Середньорічний економічний ефект роботи складає понад 250 млн. грн. за рік.

Кількість публікацій: 12 монографій, 218 статей Отримано 7 патентів.