Ви є тут

Система керування безпекою експлуатації комплексу перевантаження аміаку Одеського припортового заводу на основі безперервного моніторингу технічного стану сховищ та трубопроводів


Номер роботи - P 27 ПОДАНА

Представлено публічним акціонерним товариством "Одеський припортовий завод".

АвториВасильєв О.С., Грузд А.А., Йолкін А.О., Краєвський В.М., Кушниренко С.О., Недосєка С.А., Ободовський Б.М., Федчун О.Ю., Чаусов М.Г., Яременко М.А.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему керування безпекою експлуатації відповідальних та потенційно небезпечних конструкцій шляхом оснащення їх системами безперервного акустико-емісійного моніторингу.

Розроблено наукові засади та методологію оцінки фактичного стану матеріалу конструкцій у процесі експлуатації без їх зупинки і на цій основі керування безпекою експлуатації.

Розроблено і впроваджено технологію та засоби керування безпекою експлуатації на основі постійного акустико-емісійного моніторингу найбільших у Європі великогабаритних сховищ аміаку та супутніх технологічних трубопроводів Одеського припортового заводу.

Про світовий рівень свідчить те, що виконана робота є першою в Україні, а такі її складові як автоматизоване керування безпекою та моніторинг об'єктів великої ємності (30 000 т), прогнозування руйнівного навантаження та залишкового ресурсу у реальному режимі часу не мають світових аналогів у цій галузі.

Економічний ефект від впровадження полягає у підвищенні рівня техногенної безпеки експлуатації об’єктів комплексу перевантаження аміаку, скороченні витрат на технічне обслуговування та контроль технічного стану, що вже складає за десятирічний термін експлуатації більш ніж 90 мільйонів гривень.

Кількість публікацій: 244, в т.ч. 3 монографії, 195 статей (11 – у зарубіжних виданнях). Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 16 авторськими свідоцтвами та 16 патентами. За даною тематикою захищено 2 докторських та 1 кандидатську дисертації.