Ви є тут

Система автономного управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження


Номер роботи - M 9 ПОДАНА

Автори:


 Система автономного управления космическими аппаратами оптико-электронного наблюденияАвтор:Ожинский В.В. The system of autonomous spacecraft controlAuthor:OzhinskyiV


 

Автор:Ожінський В.В.

 

Представлена  Національним Центром управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України

 

В роботі вирішено проблему розробки системи автономного управління космічними апаратами (КА) оптико-електронного спостереження Землі та підвищення ефективності функціонування космічних систем спостереження в умовах однопунктної технології управління.

Розроблено наукові засади та методологію планування проведення операцій управління бортовими комплексами управління, автономного функціонування КА поза зонами радіовидимості наземних засобів.

При створенні та експлуатації вітчизняної космічної системи "Січ-2" розроблено і впроваджено провідними підприємствами галузі:

модель автономного функціонування,

методики планування роботи КА бортовим комплексом управління та засобами наземного комплексу,

комплексний критерій ефективності вирішення завдань за призначенням космічними системами спостереження,

алгоритм забезпечення координатною інформацією в умовах перешкод.

 

Кількість публікацій:42,в т.ч. за темою роботи 10 статей,  отримано 14 патентів.