Ви є тут

Синтез та властивості 2-тіоксопіридин-3-карбоксамідів


Номер роботи - M 70 ПОДАНА

Автори:


 Красников Д.А.     KrasnikovD.O.


 

АвторКрасніков Д.О.

 

Представлена Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

Похідні піридину з амідною групою в третьому положенні є класом сполук, які широко розповсюджені як у природі, так і серед синтетичних сполук, що проявляють біологічну активність, і можуть бути використані для виготовлення лікарських засобів.

Мета роботи - розробка методів синтезу нових заміщених 2 тіоксопіридин-3-карбоксамідів взаємодією різноманітних алкенів з активованим подвійним зв'язком з тіокарбамоїлацетанілідами за реакцією Міхаеля з наступною гетероциклізацією, а також вивчення їх будови й можливих напрямків подальшої трансформації.

Вивчено можливості синтезу частково гідрованих 4-арил-2-тіоксопіридин-3-карбоксанілідів на основі заміщених ацетанілідів у якості СН-кислот і похідних коричної кислоти та балконів. З'ясовано направленість реакцій та бічні процеси, які відбуваються при цьому. Показано можливості подальшої трансформації одержаних речовин.

Розроблено зручні препаративні методи синтезу раніше невідомих 4-арил-2-тіоксопіридин-3-карбоксанілідів і похідних на їхній основі; синтезовані й охарактеризовані нові речовини, які є структурними аналогами біологічно активних сполук; виявлена можливість віднесення двох сполук до істинних антиоксидантів у дослідах in vitro.

 

Кількість публікацій:16, в т.ч. 3 статті в реферованих журналах.