Ви є тут

Синтез піридин-2-тіолів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення, їх будова та властивості


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М78

Синтез піридин-2-тіолів реакцією  нуклеофільного вінільного  заміщення, їх будова та властивості

 

Ткачов Р.П.

 

Луганський національний педагогічний університет  імені Тараса Шевченка

 

 

 

7 статей, 8  тез конференцій

В роботі вивчені можливості синтезу 4-незаміщених 2-сульфанілпіриди­нів з етоксикарбонільною, карбамоїльною та арилкарбамоїльною функціями в 3 положенні за реакцією нуклеофільного вінільного заміщення та шляхи їх подальшої трансформації. Це дозволило розробити оригінальні, регіоселек­тивні, прості та зручні методи синтезу функціонально заміщених потенційно біологічно активних    4-незаміщених 2-сульфанілпіридинів та їх похідних, що містять в положенні 3 етоксикарбонільну, карбамоїльну, арилкарбамоїльну, тіазолільну або ціаногрупу. Будова нових речовин підтверджена комплексом фізико-хімічних методів дослідження.