Ви є тут

Сучасні технології виробництва “сонячного” кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі


Номер роботи - P 43 ПОДАНА

Р43

Автори:

Клюй М.І., Скришевський В. А., Костильов В. П., Макаров А. В.,

Шмирєва О. М., Оксанич А. П., Коротинський О. Є., Волохов С. О.,

Тербан В. А., Семенов О. В.

 

Представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

 

Современные технологии производства "солнечного" кремния и высоэффективных солнечных элементов, модулей и батарей на его основе

Авторы: Клюй Н.И., Скрышевсий В.А., Костилев В.П., Макаров А.В., Шмирева А.Н., Оксанич А.П., Коротынский А.Е., Волохов С.А., Тербан В.А., Семенов А.В.

The modern technologies of the "solar" silicon, highly efficient solar cells, modules and batteries production

Authors: Klyui M.I., Skryshevskyy V.A., Kostylyov V.P, Makarov A.V., Shmireva O.M., Oxanich A.P., Korotynskyy O.Ye., Volokhov S.O., Terban V.A., Semenov O.V.

 

Метою роботи є створення нової стратегічно важливої для України галузі виробництва – фотоенергетичного приладобудування, здатної забезпечити потреби країни в альтернативних відтворюваних джерелах енергії.

В результаті  роботи  створено повний технологічний цикл від виробництва кремнію через виробництво сонячних елементів до кінцевого продукту сонячної енергетики – фотоелектричних модулів, батарей і автономних сонячних електростанцій різного призначення, та розв’язаний комплекс науково-технічних і організаційних проблем їх випробувань та сертифікації.

Авторами створено науково-технічні та технологічні засади виробництва та використання високоефективної кремнієвої сонячної енергетики, які включають: розроблення та впровадження у промисловість установок автоматизованого вирощування зливків кремнію високої якості діаметром 200 мм для виробництва сонячних елементів; створення принципово нових конструкцій ефективних сонячних елементів, які не мають аналогів в Україні і знаходяться на рівні кращих світових зразків; розроблення та впровадження у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію з ефективністю перетворення більше 16.5%; створення дослідно-промислового виробництва  фотоелектричних батарей для портативної електронної апаратури широкого вжитку з потужністю від 2 до 50 Вт, які і за своїми характеристиками не поступаються кращим світовим зразкам; розробку конструкції та технології виготовлення сонячних електростанцій, документації для їх виробництва, виготовлення та випробування зразків розроблених сонячних електростанцій.

Наукові результати роботи відображено у понад 300 статтях, новизну  розробок захищено 40 авторськими свідоцтвами на винаходи і патентами,

         Загальний економічний ефект від впровадження розроблених технологій становить 26,5 млн. гривень.