Ви є тут

Сучасні технології виробництва кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі (знята з розгляду)


Номер роботи - P 47 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Современные технологии производства кремния и высоэффективных солнечных элементов, модулей и батарей на его основеКлюй Н.И., Скрышевский В. А., Костилев В.П., Макаров А.В., Шмирева А. Н., Оксанич А. П., Коротынский А. Е., Волохов С. А., Тербан В. А., Семенов А. В.   Modern technologies of silicon, highly efficient solar cells, modules and batteries based on itKlyuiM.I., SkryshevskyyV.A., KostylyovV.P, MakarovA.V., ShmirevaO.M., OxanichA.P., KorotynskyyO.Ye.,VolokhovS.O., Terban V.A., Semenov O.V.


Автори:

Клюй М.І., Скришевський В.А., Костильов В.П., Макаров А.В., Шмирєва О.М.,

Оксанич А.П., Коротинський О.Є., Волохов С.О., Тербан В.А., Семенов О.В.

 

Представлена Інститутом фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України.

 

Основна мета даної роботи -  створення нової стратегічно важливої для України наукоємної галузі виробництва– фотоенергетичного приладобудування, здатного забезпечити потреби країни в альтернативних відтворюваних джерелах енергії - сучасних сонячних елементах, фотоелектричних батареях і випробувальній апаратурі.

В результаті створено повний технологічний цикл від виробництва кремнію через виробництво сонячних елементів до кінцевого продукту сонячної енергетики – фотоелектричних модулів, батарей і автономних сонячних електростанцій різного призначення, а також розв’язаний комплекс науково-технічних і організаційних проблем їх випробувань та сертифікації.

Авторами розроблено та впроваджено у  виробництво  установки автоматизованого вирощування зливків кремнію високої якості діаметром 200 мм для виробництва сонячних елементів (ВАТ «Чисті метали», м. Світловодськ).  Створено принципово нові конструкції ефективних сонячних елементів, які не мають аналогів в Україні і знаходяться на рівні кращих світових зразків.

Розроблено та впроваджено у серійне виробництво технології виготовлення високоефективних сонячних елементів великої площі на основі монокристалічного та мультикристалічного кремнію з ефективністю перетворення більше 16.5% (ВАТ "Квазар", м. Київ).

Розроблено конструкції та технології виготовлення сонячних електростанцій.

Загальний економічний ефект від впровадження розроблених технологій становить 26,3  млн.грн.

За результатами досліджень опубліковано  3 монографії та 300 статей. Загальна кількість реферованих публікацій, що містяться в базі даних SCOPUS, - 149,загальний індекс цитування - 275.Отримано 40 авторських свідоцтв та патентів. За результатами роботи захищено 6 докторських і 15 кандидатських дисертацій.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Інституті мікроприладів НТК "Інститут монокристалів" 10 вересня 2010 року о 14.30.