Ви є тут

Сучасні технології синтезу нанодисперсних порошків для матеріалів та виробів конструкційного, функціонального і біомедичного призначення


Номер роботи - P 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Автори: Рагуля А.В., Уварова І.В., Куліков Л.М., Іващенко О.А., Притула І.М., Явецький Р.П., Малюкін Ю.В., Масалов А.О., Константінова Т.Є., Даніленко І.А.
 
Метою роботи є започаткування наноіндустрії в Україні шляхом створення і застосування дослідно-промислових технологій виробництва нанорозмірних порошків різних речовин і призначення та технологій отримання з цих порошків виробів пасивної електроніки, конструкційної кераміки, кераміки для лазерної техніки, імплантатів, та біомедичних засобів і носіїв ліків.
Створено наукові основи синтезу з контрольованою швидкістю проходження різних хімічних реакцій. Вирішено проблему деагломерації шляхом формування наночастинок оксидних матеріалів в процесі співосадження з розчинів при обробці ультразвуком та імпульсним магнітним полем.
Синтезовано сферичні нанопорошки ітрій-алюмінієвих гранатів і рідкісноземельних оксидів – люмінофорів і лазерних матриць, що доповані флюоресцирующими активними домішками. Сформовано базові концептуальні засади-алгоритми колективної поведінки наночастинок, які стали надійним фундаментом для всебічного керування процесами їх самоорганізації за умов високих тисків і температур, а також основою для розробки похідних новітніх технологій, зокрема зі створення носіїв для доставки ліків і діагностичних флуоресцентних тест-систем онкозахворювань, композитів на полімерній основі з наночастинками із діоксиду цирконію (з підвищеними міцністю і пластичністю), нових термоміцних клейових композицій та інших.
Вперше запропоновано як технології одержання нанопорошків, так і їх наступного застосування у виробах конструкційного, функціонального та біомедичного призначення.
Кількість публікацій: 17 монографій, 428 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 2753 (згідно баз даних Scopus), h-індекc = 23. Отримано 27 патентів. За даною тематикою захищено 4 докторських та 22 кандидатських дисертацій. 
 
Громадське обговорення роботи відбулося  09 вересня 2014 року о 10.00 годині  на засіданні вченої ради   Інституту надтвердих матеріалів ім.В.М.Бакуля НАН України за адресою: м. Київ, вул.Автозаводська, 2, корпус 2, кім.301. Матеріали громадського обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету.