Ви є тут

Сучасні принципи діагностики та лікування метаболічних розладів, зумовлених ожирінням


Номер роботи - P 24 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Представлено державно установою "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка Національної академії медичних наук України".

Автори:
1. БОЛЬШОВА Олена Василівна – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України";
2. БУРИЙ Олександр Миколайович – доктор медичних наук, завідувач відділенням ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" НАМН України;
3. КОЛЕСНИК Тетяна Володимирівна – доктор медичних наук, завідувач кафедри ДУ "Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України";
4. ЛАВРИК Андрій Семенович – доктор медичних наук, головний науковий співробітник ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" НАМН України;
5. МІТЧЕНКО Олена Іванівна – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ ННЦ "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" НАМН України;
6. ОРЛЕНКО Валерія Леонідівна – кандидат медичних наук, завідувач відділу ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України";
7. СОКОЛОВА Любов Костянтинівна – доктор медичних наук, завідувач відділу ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин імені В.П.Комісаренка НАМН України";
8. ТИВОНЧУК Олександр Степанович – доктор медичних наук, головний науковий співробітник ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" НАМН України.

 Робота присвячена лікуванню хворих з метаболічними порушеннями, зумовлених ожирінням. Метаболічні порушення, що виникають на тлі ожиріння є ключовими в розвитку важких ускладнень що сприяють збільшенню інвалідності та смертності. Щорічне зростання хворих на цукровий діабет 2 типу визначає необхідність пошуків нових методів лікування  включаючи хірургічні.

        Авторами впроваджено комплексний підхід до оптимізації і підвищенню ефективності діагностики та лікування хворих з ожирінням за рахунок розробки та впровадження нових клініко-діагностичних алгоритмів та протоколів лікування хворих зі сформованим метаболічним синдромом, в основі яких лежить міждисциплінарний підхід з активним залученням  ендокринологів, кардіологів та хірургів. 

        Вивчено та описано основні метаболічні порушення, які є основними  патогенетичними ланками, зумовленими ожирінням, розроблені нові підходи до діагностики та консервативного лікування таких хворих.  Розроблено та впроваджено в практику охорони здоров'я нові хірургічні операції на травному тракті, що  дозволило надати реальну медичну допомогу пацієнтам із морбідним ожирінням та цукровим діабетом 2 типу.

        Впроваджені нові мініінвазивні лапароскопічні методики дозволили поліпшити результати лікування за рахунок зменшення частоти ускладнень.

Громадське обговорення роботи відбудеться 23 жовтня 2020 року об 11 годині на засіданні Вченої ради Івано-Франківського національного медичного університету. 

Засідання відбудеться  в залі засідань університету за адресою: м. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 2 (центральний корпус, 2 поверх). Вхід вільний, проте у зв’язку із пандемією кількість місць для учасників буде обмежена відповідно до вимог соціального дистанціювання. Засідання відбудеться в змішаній очно-дистанційній формі.

Веб-обговорення буде проведене на платформі "Teams". Заявку для попередньої реєстрації надсилати на електрону пошту: nauka@ifnmu.edu.ua, запрошення на відеоконференцію буде надіслано на Вашу електронну пошту.

Громадське обговорення роботи відбулося. Матеріали обговорення знаходяться в Секретаріаті Комітету. 

Кількість публікацій: 333, в т.ч. 10 монографій, 3 підручники, 320 статей. Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс роботи згідно баз даних складають відповідно: Scopus – 398/17, Google Scholar – 3592/42. Отримано 23 патенти України на винахід.