Ви є тут

Сучасні прилади та технологіїї ультразвукової медичної діагностики


Номер роботи - P 23 ПОДАНА

Автори:

 


Разработка и внедрение в серийное производство современных конкурентноспособных приборов и технологий медицинской ультразвуковой диагностики


Авторы:


Баранник Е.А., Бойченко Ю.П., Волохов Ю.В., Колобков О.В., Линская А.В., Линский И.В., Литвиненко С.В., Марусенко А.И., Пупченко В.И.


 


Developing and implementation into serial production of the modern competitive devices and technologies of medical ultrasound diagnostics


Authors:


BarannikE.A., BoychenkoYu.P., VolohovYu.V., KolobkovO.V., Колобков О.В., LinskajaA.V.,


LinskyI.V., LitvinenkoS.V.., MarusenkoA.I., PupchenkoV.I.


 

Автори:

Баранник Є.О., Бойченко Ю.П., Волохов Ю.В.,Колобков О.В., Лінська Г.В., Лінський І.В., Литвиненко С.В.,  Марусенко А.І., Пупченко В.І.

 

Представлена ПАТ "АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань" Державного космічного агентства України

 

В роботі вирішено проблему створення сучасних медичних ультразвукових діагностичних приладів, що здатні замістити техніку закордонного виробництва, знизити її ціну на внутрішньому ринку та конкурувати на зовнішньому з продукцією провідних світових виробників.

Розроблено наукові засади та методологію дослідження ефектів взаємодії ультразвуку з біологічними об’єктами, що дозволило встановити низку принципово нових закономірностей формування ультразвукового відгуку та розробити на цій основі нові технології ультразвукової медичної діагностики.

Розроблено і впроваджено повний комплект технічної документації для серійного випуску вітчизняних ультразвукових діагностичних комплексів різного класу, які за своїми діагностичними можливостями та наукоємністю відповідають найвищому світовому рівню.

 

Про світовий рівень розроблених приладів і технологій свідчить у часть у найпрестижніших міжнародних спеціалізованих виставках та обсяги експорту за кордон - у Росію, Литву, іран, Білорусь, Японію та КНР, куди експортовано 24 прилади на суму понад $300 тис. і 12 млн. рублів. Додатково у КНР, де налагоджене збирання приладів на базі ULTIMA, у 2007-2011рр.  експортовано 1060 машинокомплектів на суму $6,53 млн."

Медичним закладам України за 2004-2011рр. передано 520 приладів на суму 113,4 млн. грн.

 

 Наукові результати роботи доповідалися на міжнародних наукових форумах,  відображено в 40 публікаціях, серед яких 17 – у провідних фахових виданнях. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 2 авторськими свідоцтвами та 9 патентами. За даною тематикою захищено докторська  та 2 кандидатських дисертації