Ви є тут

Створення теоретичних моделей накопичення розсіяних пошкоджень у конструкційних матеріалах та елементах конструкцій при складному малоцикловому навантаженні


Номер роботи - M 0

  М12

Автори: Халімон О.П., Яхно Б.О.

 

Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут".

Создание теоретических моделей накопления рассеяных повреждений в конструкционных материалах и элементах конструкций при сложном малоцикловом нагружении

Авторы: Халимон А.П., Яхно Б.О.

 

Development of theoretical models and methods to predict residual strength and life of structural elements with scattered damage

Authors: Khalimon А., Yakhno B.

 

Кількість публікацій:24 статі, в т.ч. 3 одноосібних.

 

Авторами розроблено узагальнену феноменологічну модель накопичення розсіяних пошкоджень при пружно-пластичному деформуванні, узагальнено метод прогнозування ресурсу експлуатації елементів конструкцій при складному малоцикловому навантаженні та досліджено кінетику накопичення пошкоджень в матеріалах та елементах при такому навантаженні.

Для виконання роботи використовувались оригінальні методики і спеціальні випробувальні стенди, розроблені на кафедрі механіко-машинобудівного інституту НТУУ "КПІ", що дало змогу проводити дослідження кінетики накопичення розсіяних пошкоджень в конструкційних матеріалах та елементах конструкцій при складних режимах малоциклового експлуатаційного навантаження.

Основні результати роботи перевірялись в Інституті механіки Отто-фон-Геріке університету м.Магдебург (Німеччина), та Політехніці Вроцлавській (Республіка Польща).

  Результати роботи впроваджено на ВАТ  "Мотор Січ", ВАТ УкрНДІАТ, ВАТ "ВНДІАЕН", ЗАТ "НВО "Гідромас" та  в Польщі (KWB TUROW SA).