Ви є тут

Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні


Номер роботи - M 22 НАГОРОДЖЕНА

Автори: Смоквина В.В., к.т.н., Дєвицький О.А.

Представлена Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему підвищення ефективності шліфування важкооброблюваних інструментальних матеріалів за рахунок внутрішніх резервів, що закладені як в алмазно-абразивних інструментах, так і технологіях оброблення. Розроблено наукові засади застосування алмазно-абразивного інструменту із зміненими характеристиками, отриманими за рахунок внутрішніх резервів, що закладені у зерна НТМ, підвищення його зносостійкості та якісних характеристик процесу шліфування, використанням особливостей гетерогенності зв’язуючого, а також застосування методики оцінювання зносостійкості шліфувального інструменту з НТМ, шляхом врахування електричних явищ, що супроводжують процес оброблення. Розроблено і впроваджено алмазно-абразивний інструмент із зміненими характеристиками робочого шару та зерен НТМ, шляхи підвищення його зносостійкості та ефективності оброблення інструментальних матеріалів, а також методи контролю та діагностики процесу шліфування. Сумарний економічний ефект від впровадження результатів роботи становить не менше ніж 250 тис. грн. на рік.

Кількість публікацій: 47, в т.ч. 35 статей, 5 тез доповідей, отримано 7 патентів.