Ви є тут

Створення та впровадження в серійне виробництво нових поколінь конкурентоспроможних високопродуктивних універсальних зернових вібросепараторів


Номер роботи - P 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Научно-техническое обоснование, разработка и внедрение в серийное производство новых поколений конкурентоспособных высокопроизводительных уни-версальных зерновых вибросепараторовАвторы:Тищенко Л.Н., Мазоренко Д.И., Пастушенко Н.Г., Василенко А.И., Пуха В.Н.  Scientific and technical substantiation, development and introduction into serial production of new generations of competitive highly efficient universal grain vibrating separatorsAuthors: Tishchenko L.M., Mazorenko D.I., Pastushenko M.H., Vasylenko O.I., Pukha V.M.


 

Автори:

Тіщенко Л.М., Мазоренко Д.І., Пастушенко М.Г., Василенко О.І., Пуха В.М.

 

Представлена Харківським національним технічним університетом сільського господарства імені Петра Василенка.

 

Створено та впроваджено в серійне виробництво нові покоління універсальних зернових вібровідцентрових і вібропневмовідцентрових сепараторів з підвищеними функціональною стабільністю, надійністю та розширеними технологічними можливостями, які забезпечують зростання продуктивності та якості процесів сепарування (ПС).

Для керування та розрахунку технологічних показників продуктивності та якості ПС зернових сумішей (ЗС) запропонована нова концепція моделювання внутрішньошарових процесів у сумішах, що сепаруються, з інтенсифікаторами різних типів.

Розроблено математичні методи розрахунків процесів вібро-,  вібровідцентрового і вібропневмовідцентрового сепарування широкого спектру ЗС, очищення повітряних потоків вібросепараторів і зерна від легких солом’яних і пилоподібних домішок, очистки решіт від застряглих часток, а також динамічні, поверхневі й об’ємні інтенсифікатори, які підвищують технологічні показники продуктивності й якості.

Універсальні зернові вібровідцентрові сепаратори І і ІІ поколінь освоєно у серійному виробництві відкритих акціонерних товариств "Вібросепаратор" (м. Житомир) та "Завод ім. Фрунзе" (м. Харків) з середньорічними програмами випуску  понад 340 штук та 49500 штук відповідно. Продукція  експортується до Росії, Болгарії, Латвії, Молдови, Казахстану та  Білорусі.

Економічний ефект від впровадження зернових вібросепараторів склав понад  57 млн. грн.

Наукові результати роботи відображено в 4 монографіях, понад 80 статтях. Новизну технічних рішень захищено 22 авторськими свідоцтвами та 6 патентами. За даною тематикою захищено 1 докторську та 5 кандидатських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  в Українському  науково-дослідному інституті  прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва  імені Леоніда Погорілого 22 вересня 2011 року об 11 годині..