Ви є тут

Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС


Номер роботи - P 17 ПОДАНА

Автори:

 


Создание и эксплуатация первого в Украине сухого хранилища отработанного ядерного топлива на Запорожской АЭС


Авторы:


Рудычев В. Г., Лазурик В. Т., Письменецкий С. А., Алёхина С. В., Климов С. П., Лучна А. Е., Седнев В. А., Тищенко В. А., Толочный С. С., Пышний В.М.


 


Creation and exploitation of the first spent fuel dry storage in Ukraine at Zaporozhye NPP


Authors:


Rudychev V.G., Lazurik V.T., Pismenetskiy S.A., Alyokhina S.V., Klimov S.P.,Luchna G.E., Sednev V.A., Tyshchenko V.O., Tolochny S.S., Pyshni V.M.


 

Автори:

Рудичев В. Г., Лазурик В. Т., Письменецький С. О., Альохіна С. В., Клімов С. П., Лучна Г. Є., Сєднєв В. А., Тищенко В. О., Толочний С. С., Пишний В.М.

 

Представлена Харківським національним університетом ім. В.Н.Каразіна.

 

Метоюроботи є розв’язання кола науково-технічних проблем, пов’язаних із створенням на основі вітчизняних технологій, матеріалів і наявного устаткування сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) відкритого типу на промисловому майданчику Запорізької  АЕС і його безпечна експлуатація.

 Проаналізовано чинники забезпечення умов ядерної, радіаційної і теплової безпеки компонентів сховища і запропоновано шляхи зменшення радіаційного впливу і експлуатаційних витрат.

Розроблено і запроваджено низку технічних рішень, які створили умови для безпечної довгострокової експлуатації сховища. Розраховано параметри радіаційно-захисної стіни, транспортний шлюз, дозове поле навколо території сховища, критичність контейнера, завантаженого відпрацьованим паливом при різних операціях перевантаження, тепловий стан збірок всередині закритого контейнера і інші.

Створена теоретична база оцінки параметрів безпечності сховища.

Результатом роботи є створення і успішна експлуатація першого в світовій практиці відкритого ССВЯП в безпосередній близькості від інших об’єктів, які обслуговуються персоналом АЕС. Результати  вимірювань ядерних, радіаційних і теплових характеристик елементів системи ССВЯП підтверджують ефективність, надійність і безпеку експлуатації створеного сухого сховища.

Економічний ефект від створення та експлуатації ССВЯП  ЗАЕС становить 3,9 млрд. грн. Очікуваний економічний ефект від його подальшого використання протягом усього терміну експлуатації складе понад 48 млрд. грн.

 

Результати роботи опубліковано у  52статтях, розроблено 27 виробничих та нормативних документів.