Ви є тут

Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги


Номер роботи - M 100 НАГОРОДЖЕНА

Автор: Щерба М.А., к.т.н., Антонець Т.Ю.

Представлена Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут"

Створено і впроваджено в серійне виробництво вітчизняні пожежобезпечні кабелі світового рівня на основі нової концепції підвищення їх енергоефективності й екологічності та методів, математичних моделей, конструкцій і технологій промислового виготовлення і випробування такої електротехнічної продукції.

Розвинуто теорію локальних збурень змінного електричного поля та збільшення електричних і механічних напруженостей в структурно неоднорідних мікро-об'ємах полімерних оболонок пожежобезпечних кабелів та запропоновано методи підвищення стійкості цих оболонок до деградації при критичному підвищенні зовнішньої температури.

Розроблено математичну модель для аналізу розподілу поверхневих зарядів на провідних мікровключеннях та електромеханічних напруженостей у діелектричних оболонках кабелів при підвищенні зовнішньої температури і зміненні струмових навантажень.

Удосконалено технології виготовлення вітчизняної кабельно-провідникової продукції з метою нерозповсюдження горіння по кабельних комунікаціях, зменшення виділень диму, корозійно-активних і шкідливих для здоров'я продуктів горіння та підвищення стійкості кабелів до критичних температур в закритих приміщеннях.

На основі розробок авторів за 2011- 2013 роки на ПАТ "Завод "Південкабель" виготовлено 21,6 тис. км вітчизняної імпортозамінної пожежобезпечної продукції.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи склав 37,8 млн. грн.

Кількість публікацій: 39, в т.ч. монографія, керівне видання, 2 методичних видання, 17 статей, 18 тез доповідей. Отримано патент