Ви є тут

Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт


Номер роботи - P 35 НАГОРОДЖЕНА

Р35

Автори:

Суботін В.Г., Левченко Є.В., Швецов В.Л., Шубенко О.Л.,

Тарелін А.О., Суботович В.П., Туранов Г.Ю.,

Нагорський О.М., Данилюк І.П., Борисов М.А.

 

 

Представлена Відкритим акціонерним товариством "Турбоатом".

 

Создание паровых турбин нового поколения мощностью 325 МВт

Авторы: Субботин В.Г., Левченко Е.В., Швецов В.Л., Шубенко А.Л.,

Тарелин А.А., Субботович В.П, Туранов Г.Ю., Нагорский А.Н., Данилюк И.П., Борисов Н.А.

Creation of 325MW steam turbines of new generation

Authors: Subbotin V.G., Levchenko Ye. V., Shvetsov V.L., Shubenko A.L., Tarelin A.A., Subbotovich V.P., Turanov G.Yu., Nagorsky A.N., Danilyuk I.P., Borisov N.A.

 

Стабільна і надійна робота електростанцій, і в першу чергу теплових, є основою енергетичної безпеки України. Однак, встановлене устаткування, що відпрацювало свій ресурс, не забезпечує сучасні показники економічності, маневреності і надійності.

         Авторами вирішено  важливу науково-технічну проблему шляхом створення і впровадження високоефективних і надійних турбін нового покоління, які не поступаються зарубіжним аналогам і можуть бути використані при модернізації тих, що діють, і будівництві нових ТЕС.

 Реалізація задачі базується на комплексі наукових досліджень, спрямованих на удосконалення термогазодинамічних процесів в проточній частині турбін. Питання підвищення енергоефективності проточної частини тісно пов'язані із завданнями забезпечення конструктивної міцності і надійності турбіни. Особлива увага приділена створенню робочої лопатки останнього ступеня з активною частиною великої довжини, яка забезпечує високі техніко-економічні показники в широкому діапазоні режимів роботи. Це зумовило створення методики попередньої автоматизованої розробки профілів робочих лопаток останніх ступенів з урахуванням забезпечення міцності і вібраційної надійності.

         На базі новітніх наукових і конструкторських розробок авторами створені, освоєні у виробництві і в експлуатації турбіни нового покоління
К-325-23,5; К-310-23,5; К-320-23,5. Це дозволило досягти високих показників коефіцієнта корисної дії циліндрів (циліндр високого тиску – 89,3%; циліндр середнього тиску – 93,6%; циліндр низького тиску – 85%).

Загальний економічний ефект від впровадження турбін нового покоління і модернізації турбін К-300-240 складає  понад 2 млрд. грн.

         Результати роботи впроваджені в Україні на Зуївській, Зміївській і Придніпровській ТЕС, а також на теплових електростанціях Російської Федерації, Казахстану і Китаю.