Ви є тут

Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками


Номер роботи - M 13 НАГОРОДЖЕНА

 

Автор: Мініцький А.В., к.т.н.

 Представлена Національним технічним університетом України  «Київський політехнічний інститут».

В роботі вирішено важливу науково-технічну проблему створення новітньої технології виготовлення електродвигунів на основі порошкових магнітно-м’яких матеріалів, що забезпечують підвищені магнітні характеристики електродвигунів для роботи в постійних та змінних полях промислової частоти.

Обґрунтовано і експериментально підтверджено ефективність використання для одержання спечених магнітно-м’яких матеріалів з підвищеним рівнем магнітних характеристик порошків заліза, плакованих фосфором, нікель-фосфором, оловом та кобальтом.

Запропонована та експериментально відпрацьована технологічна схема виготовлення методами порошкової металургії анізотропних магнітопроводів з макрошаруватою структурою.

Результати роботи використані при розробці технології виготовлення деталей ротору електричного мікрордвигуна в лабораторії «Електропривод» Ростовського Державного університету шляхів сполучення,  та при створенні магнітних плит для плосошлифувальних верстатів на фірмі «Walker» (Нідерланди).

 Економічний ефект від впровадження нової технології виготовлення електродвигунів може скласти до 35-40 %, що досягається за рахунок збільшення у 1,5 рази крутильного моменту та зменшення маси електродвигуна у 2,9-3 рази порівняно із серійним.

Кількість публікацій:  55,  в т.ч. за темою роботи  16 статей,  39  тез доповідей, 1 патент.