Ви є тут

Створення модельного ряду спеціалізованих броньованих машин


Номер роботи - P 22 ПОДАНА

Представлено Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського.

Автори:
1. ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир Вячеславович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
2. ТРУНІНА Ірина Михайлівна – докторка економічних наук, професорка, завідувачка кафедри бізнес адміністрування, маркетингу і туризму Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
3. ШАПОВАЛ Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри машинобудування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.
4. ГАЙВОРОНСЬКИЙ Олександр Анатолійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу зварювання легованих сталей № 039 Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України.
5. КАЙДАЛОВ Руслан Олегович – доктор технічних наук, професор, заступник начальника з наукової роботи Національної академії Національної гвардії України.
6. ВИСОЦЬКИЙ Олег Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, голова ради директорів ПрАТ Науково-виробниче об'єднання «ПРАКТИКА».
7. КРИВИЙ Віктор Іванович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, заступник генерального директора ПрАТ Науково-виробниче об'єднання «ПРАКТИКА».
8. ЗАХАРЕВИЧ Дмитро Миколайович – заступник директора-головний конструктор ПрАТ Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА».

Робота присвячена розробці і серійному виробництву модельного ряду спеціалізованих багатоцільових броньованих машин з високим рівнем балістичного та протимінного захисту, які призначені для перевезення та вогневої підтримки Особового складу, транспортування вантажів і спец обладнання до району бойових дій або евакуації з нього, проведення тактичних операцій озброєних військових підрозділів. За технічним рівнем, конструктивним і техніко-експлуатаційним показникам техніка відповідає кращим світовим аналогам.

Авторами надана теоретична та експериментальна оцінка стійкості конструкції броньованого корпусу спеціалізованих броньованих щодо вибухового навантаження викликаного підривом вибухової речовини фугасної дії та визначення найбільш пошкоджуваних елементів конструкції.

Наукова новизна полягає у кардинальній зміні відомих даних з теоретичної оцінки живучості, балістичної та протимінної стійкості спеціалізованої броньованої техніки з визначенням тиску та прискорень діючих на членів екіпажу при вибуховому навантаженні на днище.

Авторами  розроблено оригінальні науково обґрунтовані конструктивні рішення із забезпечення боєздатності спеціалізованої техніки це протимінне днище, турель, броня типа сандвіч, дистанційно кероване озброєння тощо. Оригінальними є і конструкція спеціальних коліс, а також обладнання системи пожежогасіння та підтримання необхідних кліматичних умов у відсіку екіпажу.

Розроблено методологію визначення економічно обґрунтованої живучості бронетехніки; балістичної та протимінної стійкості, математичного моделювання, динамічної поведінки конструкції та відсіку екіпажу при підриві вибухової речовини фугасної дії, технології зварювання та складання; визначення механічних властивостей бронематеріалів  з використанням методів лінійного програмування.

         Собівартість виробництва бронеавтомобіля у 5-6 разів менше у порівняні з закордонними аналогами. Бронеавтомобілі сімейства «Козак» за показниками балістичної стійкості або живучості перевищують кращі вітчизняні та світові аналоги. По масштабам реалізації продукції НВО «Практика» перевищує кращі вітчизняні та світові аналоги.

Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за останні 5 років

1. ДРАГОБЕЦЬКИЙ Володимир: Web of Science 30/4, Scopus 251/9, Google Scholar 634/16

2. ТРУНІНА Ірина: Web of Science 27/4, Scopus 109/9 , Google Scholar 563/14

3. ШАПОВАЛ Олександр: Web of Science 54/4, Scopus 608/16, Google Scholar 903/21

4. ГАЙВОРОНСЬКИЙ Олександр: Web of Science 8/3, Scopus 38/3, Google Scholar 187/8

5. КАЙДАЛОВ Руслан: Scopus 14/2 , Google Scholar 122/5

6. ВИСОЦЬКИЙ Олег

7. КРИВИЙ Віктор

8. ЗАХАРЕВИЧ Дмитро

 

 

Кількість публікацій: 10 колективних монографій (підручників, посібників), 42 статей в журналах, включених до категорії "А" (у т.ч. 32 зарубіжних виданнях) та 82 статей у журналах, включених до категорії "Б". Загальна кількість посилань на публікації авторів/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 60/5, Scopus 1150/24, Google Scholar1415/26. Отримано 5 патентів на винахід України, 20 патентів на корисну модель, промисловий зразок.

Коментарі