Ви є тут

Створення мікроелектронних датчиків нового покоління для інтелектуальних систем


Номер роботи - P 13 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Создание микроэлектронных датчиков нового поколения для интеллектуальных системЛепих Я.И., Гордиенко Ю.Е.,Дзядевич С. В., Дружинин А.А., Евтух А.А., Ленков С.В., Мельник В. Г., Романов В.А.   Creation of microelectronic transducers of new generation for intellectual systemsLepikh Ya.I., Gordienko Yu.E.,Dzyadevych S. V., Druzhinin A.A.,Evtukh A.A., Lenkov S.V., Melnyk V. G., Romanov V.A.


Автори:

Лепіх Я.І., Гордієнко Ю.О., Дзядевич С. В., Дружинін А.О.,

Євтух А.А., Лєнков С.В., Мельник В.Г., Романов В.О.

 

Представлена Одеським національним університетом імені І.І.Мечникова.

 

Інтелектуальні системи належать до нових науково-технічних досягнень, які мають перспективу застосування практично у всіх галузях людської діяльності та спроможні кардинально змінити організацію і структуру різних видів виробництва, тестування біологічно- i хімічно-активних речовин, аналіз і контроль в системах охорони здоров’я та моніторингу довкілля.

  Авторами проведено теоретичний аналіз і моделювання нових фізичних ефектів, електрохімічних і фізичних процесів, які були покладені в основу створених принципово нових мікроелектронних датчиків на основі функціональних матеріалів з використанням нових фізичних, хімічних, біохімічних і біофізичних ефектів, застосування сенсорних масивів та високочутливих, точних і стабільних вимірювальних каналів, широкого використання інформаційних мереж та впровадження високих технологій для реалізації цих засобів. Створено уніфіковані, високочутливі і селективні вимірювальні канали для перетворення, аналогової і цифрової обробки сигналів, які зв’язують чутливий елемент мікроелектронного датчика з засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації (комп’ютером).

Розроблені технології є основою для вітчизняного конкурентноспроможного виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем широкого використання, що дозволить виключити імпорт аналогів.

Основні результати роботи опубліковано у 9 монографіях, більш як у 400 публікаціях у наукових виданнях, (174- 6 – у виданнях бази SCOPUS,сумарний імпакт-фактор 201,209, індекс цитування становить 1841,160. Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищені понад 70 авторськими свідоцтвами і патентами України та міжнародними патентами.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Науково-виробничому об'єднанні "КАРАТ" 07 вересня 2010 року о 12.00.