Ви є тут

Створення геолого-геофізичних моделей докембрійських шовних зон Українського щита і прогнозування проявів корисних копалин


Номер роботи - P 9 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Создание геолого-геофизических моделей докембрийских шовных зон Украинского щита и прогнозирование проявлений полезных ископаемыхАвторы: Е. М. Шеремет; Е. Б. Глевасский; С. Н. Кулик; Т. К. ; С. Г. Кривдик; П. И. Пигулевский; С. Н. Стрекозов; Т. П. Волкова; В. А. Анциферов; Н. Н. Черниенко Generating geologic-geophysical models of Pre-Cambrian suture zones of the Ukrainian shield and predicting manifestations of minerals.Authors: Ye. M. Sheremet; Ye. B. Glevassky; S. N. Kulik; T. K. Burakhovich; S. G. Krivdik; P. I. Pigulevsky; S. N. ; T. P. ; V. A. Antsiferov; N. N. Thernienko


 

Автори:

Шеремет Є.М., Глеваський Є.Б., Кулік С.М., Бурахович Т.К., Кривдік С.Г., Пігулевський П.Г.,

Стрекозов С.М., Волкова Т.П., Анциферов В.А., Чернієнко Н.М.

 

Представлена Українським державним науково-дослідним і проектно-конструкторським інститутом гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи  НАН України

 

Колективом геологів і геофізиків, якому належить пріоритет у створенні комплексних геолого-геофізичних моделей з позиції тектоніки плит міжмегаблокових шовних зон, розкритомеханізм глибинного формування крупних геологічних структур (шовних зон), їхнього магматизму та метаморфізму, визначено умови утворення і здійснення регіонального прогнозу зруденіння.

На прикладі Приазовського, Кіровоградського, Середньопридніпровського блоків Українського щита (УЩ), окремих родовищ і рудопроявів авторами показано взаємозв’язок між аномаліями електропровідності, структурою масиву, потужністю відкладів та їх петрографічним складом.

Результати наукових розробок зі створення моделей шовних зон Українського щита з урахуванням конкретних геологічних і гідрогеологічних факторів в областях підвищеної електропровідності  впроваджено у практику геологорозвідувальних робіт у вигляді виділених перспективних площ різної черговості проведення пошукових робіт на території України.

 

Результати досліджень викладено у 10 монографіях,  663 статтях у реферованих журналах, загальний індекс цитування, згідно з базою даних SCOPUS, складає понад 340. 

 

Громадське обговорення роботи відбулося   в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка на засіданнівченої ради геологічного факультету 14 вересня 2011р. о 14.15 ( ауд.301).