Ви є тут

Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України


Номер роботи - M 99 ПОДАНА

Автори: Заковоротний О.Ю., к.т.н., Мезенцев М.В., к.т.н.

Представлена Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут"

В роботі вирішена проблема створення сучасної інтелектуальної бортової комп’ютерної системи підтримки прийняття рішень для машиніста дизель-поїзда вітчизняного виробництва з тяговим асинхронним електроприводом, яка відповідає рівню сучасних передових систем автоматизованого керування рухом поїздів, що застосовуються на залізничному транспорті держав СНД, Японії, Євросоюзу та Америки.

В роботі обґрунтовано метод динамічної лінеаризації математичних моделей рухомого складу за допомогою сучасної геометричної теорії керування, який дає змогу формувати оптимальний тяговий момент поїзда у реальному часі і суттєво поліпшити ефективність та експлуатаційні показники роботи Укрзалізниці. Розроблена нова модифікація методу аналітичного конструювання регуляторів за критерієм узагальненої роботи, яка дозволила створити сучасні регулятори, що враховують зміну структури системи керування, та істотно знизити паливо-енергетичні витрати у порівнянні з системами, що дотепер використовуються на Укрзалізниці.

Проведені експериментальні дослідження розробленої бортової системи підтримки прийняття рішень машиністом підтвердили достовірність запропонованих прикладних і науково-технічних рішень. Розроблена  система дозволила знизити на 6% витрату дизельного палива при кожній поїздці рухомого складу по перегону зі складним профілем залізничної колії.

Основні результати роботи впроваджені на ДП "Пасажирське вагонне депо Харків-Сортувальний",  ДП «Завод "Електроважмаш" та ВАТ «Український науково-дослідний інститут силової електроніки "Перетворювач". Розроблені штучні нейронні мережі впроваджені в навчальному процесі НТУ "ХПІ".

Кількість публікацій: 73, в т.ч. 32 статті, 26 тез доповідей, отримано 4 патенти.