Ви є тут

Створення електродних матеріалів для електроіскрового зміцнення робочих поверхонь деталей та інструментів


Номер роботи - M 0

М76

Автори: Толочин О.І., Литвин Р.В.

 

Представлена Інститутом проблем матеріалознавства ім. І.М.Францевича НАН України.

Создание электродных материалов для  електроискрового усиления рабочих поверхностей деталей и инструментов

Авторы: Толочин О.И., Литвин Р.В.

 

 

Author:

 

Кількість публікацій: 15 статей, 2 патенти.

 

Роботу присвячено вивченню особливостей формування ультрадисперсної структури твердих сплавів на основі карбіду вольфраму при твердофазній та рідкофазній консолідації матеріалу та розробленню принципів створення нових високоміцних твердих сплавів з ультрадисперсною структурою, які можуть використовуватися в якості електродного матеріалу для нанесення захисних зносостійких покриттів на поверхню деталей та інструментів.

Вивчено вплив технології виготовлення, складу та структури нових електродних матеріалів на основі карбіду вольфраму на процес масопереносу при електроіскровому легуванні та властивості покриттів.

За результатами досліджень розроблено електродні матеріали з високим коефіцієнтом масопереносу для зміцнення робочих поверхонь та відновлення зношених виробів. Опрацьовано нові методи дослідження процесів нанесення електроіскрових покриттів мікросекундними імпульсами струму та встановлено невідомі раніше особливості протікання електроерозії і масопереносу на поверхню металів.

Розроблено математичну модель механічної та теплової взаємодії продуктів іскрової ерозії з підкладкою, досліджено динаміку деформації та теплообміну частинок карбіду вольфраму з металевою підкладкою. Встановлено, що закріплення та розтікання частинки по поверхні металевої підкладки реалізується за умови її малого в’язкого опору чи високої текучості