Ви є тут

Створення циклічно-потокового транспорту на базі крутопохилого конвеєра для переміщення скельної гірничої маси з кар'єрів


Номер роботи - P 44 ПОДАНА

 

Автори:

Алдабаєв Г.К., Кришин О.Ю., Кучерський М.І., Лавренко Ю.В., Ларіонов Є.Д., Мальгін О.М., Малюк С.В., Сільченко Ю.А., Снітка М.П., Шелєпов В.І.

Представлена Державним підприємством "Державний науково-дослідний, проектно-конструкторський і проектний  інститут вугільної промисловості "УКРНДІПРОЕКТ"

Створено ефективний транспорт для глибокого кар'єру на базі ресурсозберігаючого циклічно-потокового транспорту з крутопохилим конвеєром КНК.

Створення, запуск і промислова експлуатація циклічно-потокового транспорту (ЦПТ) з крутопохилим конвеєром КНК-270 в кар'єрі «Мурунтау» на практиці довели реальність втілення ідеї підйому скельної гірничої маси на денну поверхню з продуктивністю 3500 т/годину на висоту 270 м під генеральним кутом нахилу борту кар’єра (37 градусів).  ЦПТ з КНК-270 є ресурсозберігаючою технологією і унікальною інженерною спорудою, яка не має аналогів в світовій практиці відкритих гірничих робіт. Це дозволяє підвищити конкурентність сировинних ресурсів, що видобуваються відкритим способом, і дає підставу для перегляду межі переходу на підземний спосіб (зокрема, довести глибину кар'єру «Мурунтау» за проектом 4-ої черги до 675 м, а в перспективі розглядається поглиблення розробки відкритим способом  до 950…1000 м).

Промислова експлуатація розпочата з 21 червня 2011 року, за час якої станом на  01.01.2013 року відвантажено 16,4 млн. т гірничої маси, переконливо підтверджена надійність прийнятих і реалізованих рішень. При перевезеннях змішаної гірничої маси (розкриву та руди) відстань транспортування автомобільним транспортом скорочено на 3,6 км, пробіг знижено на 4,6 км, а експлуатаційні витрати за 2012 рік зменшені на 2,87 млрд. сум Республіки Узбекистан (≈12,2 млн. гривень або 1,53 млн. доларів США).

Кількість публікацій: 18 статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 8  патентами.