Ви є тут

Соціальна стратифікація та соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні


Номер роботи - M 26 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Социальная стратификация и социальная адаптированность личности в условиях радикальных общественных изменений в Украине"Автор: Хуткая С. В.  Аseries of the work "Social Stratification and Social Adaptedness of Personality under Conditions of Radical Social Change in Ukraine"Author: KhutkaS. V.


 

Автор: Хутка С.В., к.соц.н.

 

Представлений Національним університетом "Києво-Могилянська академія".

 

Розглянуто теоретико-методологічні принципи дослідження співвідношення між соціально-стратифікаційними позиціями і соціальною адаптованістю особистості в умовах радикальних соціальних змін. Визначено верифіковану для України порівняльними дослідженнями вимірювальну модель соціально-стратифікаційної позиції та охарактеризовано її параметри.

Запропоновано модель вимірювання індексу соціальної адаптованості особистості на основі валідних за самооцінним критерієм індикаторів. Аргументовано обгрунтувані змістовна, теоретична (конструктна) і критеріальна (емпірична) валідність моделі, її надійність як вимірювального інструментарію. На матеріалах даних, репрезентативних для зайнятого міського населення, визначено специфіку емпіричного співвідношення позицій між стратифікаційних виміром соціальної структури та адаптованістю на ранній стадій радикальних суспільних змін в Україні.

Проведене дослідження дозволило поглибити розуміння динаміки радикальних суспільних трансформацій в Україні як складову загального теоретичного питання впливу соціальної структури на життя людини і можливостей впливу людини на соціоструктурние обставини свого життя, визначити додаткові гносеологічні ракурси проблеми вивчення онтологічних проявів феномена взаємодії макросоціальних структур та особистості.

 

Кількість публікацій: 23, в т. ч. за тематикою роботи 8 статей.