Ви є тут

Соціальна етика та екологія. Гідність людини-шанування природи. Монографія. – К.: Лібра, 2010. – 416 с.


Номер роботи - P 45 ПОДАНА

 

Автор:

Єрмоленко А.М. 

 

Представлена Інститутом філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

У роботі вирішено важливу науково-технічну проблему застосування моральних норм і цінностей  до вирішення сУ монографії вирішено важливу проблему застосування моральних норм і цінностей  до вирішення сучасних проблем екології.

На основі аналізу провідних тенденцій у сучасній практичній філософії та соціальній етиці розроблено систему обґрунтування моральних норм на засадах дискурсивної етики спільної відповідальності в умовах екологічної кризи.

Показана ґенеза проблем взаємодії етики та екології на основі концепту зміни філософських парадигм: буття, свідомості, комунікації. Розкриті можливості та форми застосування до природи і екології морально-етичних категорій: взаємність, визнання, справедливість, рівність тощо.

Враховуючи ґлобальну екологічну кризу і відповідно до універсально-дискурсивного принципу обґрунтовано інтеґральний морально-екологічний категоричний імператив як нову формулу етичного: чини  лише  згідно з  максимою,  виходячи  з якої ти міг би передбачити,  що наслідки та побічні наслідки,  які здогадно виникатимуть із  її всезагального  застосування,  будуть  “прийнятними”  для  всього сущого,    що  немов би (als ob) бере участь у дискурсі як рівноправний партнер. Обґрунтовано ціннісно-нормативні орієнтації та моральні імперативи для цих систем.

Розроблено методику викладання проблематики взаємодії соціальної етики і екології та впроваджено в навчальних курсах "Практична комунікативна філософія"  в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" та "Соціальна філософія" у Вищій школі філософії при Інституті філософії імені Г.С.Сковороди НАН України. Про світовий рівень свідчать відгуки провідних вчених Німеччини, США Італії.

Практична значущість монографії  полягає в тому, що в ній вироблено концепт розбудови соціально-етично- екологічно спрямованого ринкового господарства за умов ґлобалізації на основі розбудови інституцій деліберативної демократії та універсалістської етики дискурсу.