Ви є тут

Склад комітету

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Указом Президента України 
від 18 червня 2015 року № 345/2015

СКЛАД 
Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки

Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 305/2016 від 20.07.2016

ПАТОН 
Борис Євгенович

-

президент Національної академії наук України, голова Комітету (за згодою)

 

ГОРБУЛІН 
Володимир Павлович

-

віце-президент Національної академії наук України, директор Національного інституту стратегічних досліджень, Радник Президента України, академік Національної академії наук України, заступник голови Комітету

 

ГРИНЕВИЧ 
Лілія Михайлівна

-

Міністр освіти і науки України, заступник голови Комітету

 

СТОГНІЙ 
Вадим Сергійович

-

заступник голови Комітету, керівник секретаріату Комітету (за згодою)

 

АНДОН 
Пилип Іларіонович

-

академік-секретар Відділення інформатики НАН України, директор Інституту програмних систем НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

АНДРОНАТІ 
Сергій Андрійович

-

голова Південного наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-хімічного інституту імені О.В. Богатського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

БАЗИЛЕВИЧ 
Віктор Дмитрович

-

декан економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

 

БАКІРОВ 
Віль Савбанович

-

ректор Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

БОБИР 
Микола Іванович

-

директор Механіко-машинобудівного інституту Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

 

БОГДАНОВ 
Вячеслав Леонідович

-

головний учений секретар Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

БУЛАТ 
Анатолій Федорович

-

академік-секретар Відділення механіки НАН України, голова Придніпровського наукового центру НАНУкраїни та Міністерства освіти і науки України, директор Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ГАДЗАЛО 
Ярослав Михайлович

-

президент Національної академії аграрних наук України (за згодою)

 

ГЛАДИШЕВСЬКИЙ 
Роман Євгенович

-

проректор з наукової роботи Львівського державного університету імені Івана Франка, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

 

ГОЖИК 
Петро Феодосійович

-

директор Інституту геологічних наук НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ГОЛОВАХА 
Євген Іванович

-

заступник директора Інституту соціології НАН України (за згодою)

 

ГРИЦАК 
Ярослав Йосипович

-

директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка (за згодою)

 

ГУБЕРСЬКИЙ 
Леонід Васильович

-

ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ДАНИК 
Юрій Григорович

-

начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова (за згодою)

 

ДЕГТЯРЬОВ 
Олександр Вікторович

-

генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля", академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ДОВГИЙ 
Станіслав Олексійович

-

президент Малої академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

 

ДОВГОПОЛИЙ 
Анатолій Степанович

-

головний науковий співробітник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України (за згодою)

 

ЄЛЬСЬКА 
Ганна Валентинівна

-

директор Інституту молекулярної біології і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЖУЛИНСЬКИЙ 
Микола Григорович

-

академік-секретар Відділення літератури, мови та мистецтвознавства НАН України, директор Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЗАГОРОДНІЙ 
Анатолій Глібович

-

віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЗГУРОВСЬКИЙ 
Михайло Захарович

-

ректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КАРТЕЛЬ 
Микола Тимофійович

-

академік-секретар Відділення хімії НАН України, директор Інституту хімії поверхні імені О.О. Чуйка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КВІТ 
Сергій Миронович

-

Радник Президента України

 

КИРИЛЕНКО 
Олександр Васильович

-

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту електродинаміки НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КОВАЛЕНКО 
Володимир Миколайович

-

директор Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска" Національної академії медичних наук України (за згодою)

 

КОМІСАРЕНКО 
Сергій Васильович

-

академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології НАН України, директор Інституту біохімії імені О.В. Палладіна НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КОНОВАЛЕНКО 
Олександр Олександрович

-

заступник директора Радіоастрономічного інституту НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КОРОСТЕЛЬОВ 
Олег Петрович

-

генеральний конструктор - генеральний директор державного підприємства "Державне Київське конструкторське бюро "Луч" (за згодою)

 

КОШЕЧКО 
В'ячеслав Григорович

-

віце-президент Національної академії наук України, директор Інституту фізичної хімії імені Л.В. Писаржевського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КРАВЧЕНКО 
Ігор Федорович

-

генеральний конструктор - керівник державного підприємства "Івченко-Прогрес" (за згодою)

 

КРЕМЕНЬ 
Василь Григорович

-

президент Національної академії педагогічних наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КРИВОВ 
Георгій Олексійович

-

голова правління - генеральний директор публічного акціонерного товариства "Український науково-дослідний інститут авіаційної технології" (за згодою)

 

КРИВЦОВ 
Володимир Станіславович

-

ректор Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут" (за згодою)

 

КРИЖАНІВСЬКИЙ 
Євстахій Іванович

-

ректор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КРИШТАЛЬ 
Олег Олександрович

-

директор Інституту фізіології імені О.О. Богомольця НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

КУШНІР 
Роман Михайлович

-

директор Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

 

ЛИТВИН 
Володимир Михайлович

-

народний депутат України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЛИТВИНЕНКО 
Леонід Миколайович

-

директор Радіоастрономічного інституту НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЛИХОЛІТ 
Микола Іванович

-

директор - головний конструктор казенного підприємства спеціального приладобудування "Арсенал", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

 

ЛІБАНОВА 
Елла Марленівна

-

академік-секретар Відділення економіки НАН України, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЛОБАНОВ 
Леонід Михайлович

-

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства НАН України, заступник директора Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЛОКТЄВ 
Вадим Михайлович

-

академік-секретар Відділення фізики і астрономії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

МЕЛЕШЕВИЧ 
Андрій Анатолійович

-

президент Національного університету "Києво-Могилянська академія" (за згодою)

 

МОРГУН 
Володимир Васильович

-

академік-секретар Відділення загальної біології НАН України, директор Інституту фізіології рослин і генетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

МОРОЗ 
Василь Максимович

-

ректор Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова (за згодою)

 

МОРОЗОВ 
Анатолій Олексійович

-

директор Інституту проблем математичних машин і систем НАН України, президент Всеукраїнської громадської організації "Академія технологічних наук", академік Національної академії наук України (за згодою)

 

НАЗАРЧУК 
Зіновій Теодорович

-

голова Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки України, директор Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

НАЙДЕК 
Володимир Леонтійович

-

почесний директор Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

НАУМОВЕЦЬ 
Антон Григорович

-

віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ПАВЛЮК 
Степан Петрович

-

директор Інституту народознавства НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ПАСХАВЕР 
Олександр Йосипович

-

Радник Президента України

 

ПЕТРИШИН 
Олександр Віталійович

-

президент Національної академії правових наук України (за згодою)

 

ПЕТРОВ 
Вячеслав Васильович

-

директор Інституту проблем реєстрації інформації НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ПІВНЯК 
Геннадій Григорович

-

ректор Національного гірничого університету України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ПИРОЖКОВ 
Сергій Іванович

-

віце-президент Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ПОНОМАРЕНКО 
Олександр Миколайович

-

академік-секретар Відділення про Землю НАН України, директор Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

РУДЕНКО 
Леонід Григорович

-

директор Інституту географії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

САМОЙЛЕНКО 
Анатолій Михайлович

-

академік-секретар Відділення математики НАН України, директор Інституту математики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

СЕРГІЄНКО 
Іван Васильович

-

директор Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

СКРИПНИК 
Ганна Аркадіївна

-

директор Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

СМОЛІЙ 
Валерій Андрійович

-

академік-секретар Відділення історії, філософії та права НАН України, директор Інституту історії України НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

СОЛОНІН 
Юрій Михайлович

-

директор Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

СТОГНІЙ 
Борис Сергійович

-

радник президії Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ТАЦІЙ 
Василь Якович

-

ректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ФАРЕНЮК 
Геннадій Григорович

-

директор державного підприємства "Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій" (за згодою)

 

ФОМІН 
Петро Дмитрович

-

завідувач кафедри Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЦИМБАЛЮК 
Віталій Іванович

-

президент Національної академії медичних наук України (за згодою)

 

ЧЕХУН 
Василь Федорович

-

директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є. Кавецького НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ШИМАН 
Леонід Миколайович

-

генеральний директор - головний конструктор державного підприємства "Науково-виробниче об'єднання "Павлоградський хімічний завод", член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою)

 

ШУЛЬГА 
Микола Федорович

-

академік-секретар Відділення ядерної фізики та енергетики НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЯКИМЕНКО 
Юрій Іванович

-

перший проректор Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", академік Національної академії наук України (за згодою)

 

ЯЦКІВ 
Ярослав Степанович

-

директор Головної астрономічної обсерваторії НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою).