Ви є тут

Селекційно-генетичні та біологічні особливості формування відтворювальної здатності бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України


Номер роботи - M 0

М100

Автор: Федорович В.В.

 

Представлена Інститутом біології тварин Української академії аграрних наук.

Селекционно-генетические и биологические особенности формирования  воспроизводительной способности быков-производителей украинской черно-пестрой молочной породы в условиях западного региона Украины

Автор: Федорович В.В.

 

Selective-genitive and biological features of reproductive capacity formation in bulls of ukrainian black-and-white dairy breed in the condition of western region of Ukraine

Author: Fedorovych V.

 

Кількість публікацій:70 наукових публікацій (2 монографії, 55 статті, в т.ч. 15 одноосібних, 13 тез доповідей).

 

Автором проведено комплексне дослідження вікової динаміки живої маси, лінійного росту, екстер'єрно-конституційних особливостей, росту статевих органів, вікової динаміки репродуктивної функції бугаїв-плідників, відтворювальної здатності бугаїв різних ліній і різної племінної цінності.

Встановлено вплив різних факторів на формування репродуктивної здатності плідників. Вивчено ріст і розвиток статевих органів, гістологічну структуру сім'яників, придатків сім'яників та придаткових статевих залоз, вікову динаміку показників дихання, виживаності сперміїв, активність ферментів сукцинатдегідрогенази, цитохромоксидази, вміст глюкози, фруктози, суми цукрів, ДНК, РНК, загального білка та загальної кількості імуноглобулінів у спермі бугаїв-плідників.

Вивчено взаємозв'язки між кількісними і якісними показниками спермопродукції та біохімічними показниками сперми. Вперше вивчено на бугайцях західного внутрішньопородного типу у період їх статевого дозрівання показники легеневого газообміну, використання та розпад речовин в організмі, морфологічні й біохімічні показники крові та показники природної резистентності.