Ви є тут

Розвиток зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією


Номер роботи - M 6 ПОДАНА

Автори:

 


Развитие внешней торговли украины агропродовольственной продукцией


АвторКривенко Н.В.


 


Developmentofforeigntradeofukraineby agrofoodproducts


Author: KryvenkoN.V.


 

Автор: Кривенко Н.В., к.е.н.

 

Представлена Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» НААН України.

 

Створено основи щодо використання даних рівня та терміну міжнародної економічної інтеграції, динаміки зовнішньої торгівлі, впливу участі у торговельно-економічних об’єднаннях на експортно-імпортні відносини та ін. показників для регулювання торговельної політики і впровадження відповідних документів.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо створення торговельно-економічних об’єднань, з урахуванням конкурентоспроможності продукції країн, наявності порівняльних переваг та їх місця на світовому ринку.

Запропоновано нові підходи стосовно оцінки найбільш перспективних напрямів міжнародної економічної інтеграції, з врахуванням основних показників зовнішньої торгівлі та інших передумов.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач щодо регулювання зовнішньої торгівлі та застосування “поміркованої лібералізації”.

Результати роботи мають значення для розвитку зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією в умовах поглиблення глобалізації, удосконалення положень нормативно-правової бази щодо інтеграційний процесів в АПК та ін.

 

Кількість публікацій:  28  в т.ч.  за темою роботи  1 монографія, 15 статтей, 11 тез доповідей.