Ви є тут

Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів


Номер роботи - M 101 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Развитие теории и создание адаптивных средств измерения параметров электрической энергии высоковольтных электроэнергетических объектов


Авторы:Мирошниченко Г.А., Танкевич С.Е.


 


The advancement of theory and the design of adaptive measuring instruments of electric power characteristics of high voltage electric power objects


Authors:Miroshnichenko G., Tankevich S.


 

Автори:Танкевич С.Є., к.т.н.,  Мірошниченко Г.О.

 

Представлена Інститутом електродинаміки НАН України.

 

В роботі вирішено проблему підвищення точності, повноти, безпеки та надійності отримання інформації про параметри електричної енергії високовольтних електроенергетичних об’єктів.

Розвинуто теоретичні засади та створено комплекс адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об’єктів, що забезпечують задану точність, повноту, безпеку та надійність отримання інформації, і ефективно функціонують у єдиній системі відповідно до вимог міжнародних стандартів.

Розроблено комплексний підхід до побудови  та випробувань адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об’єктів, що забезпечують задану точність, безпеку та надійність отримання інформації і ефективно здійснюють обмін інформацією у єдиній системі та поєднують в собі первинні вимірювальні перетворювачі із цифровими виходами із високоточними, багатофункціональними лічильниками електричної енергії.

Одержані результати знайшли практичне застосування при створенні засобів обліку електричної енергії, що разом із використанням розроблених адаптивних цифрових вимірювальних трансформаторів мають розширений динамічний діапазон. Це дає змогу заощадити електроенергію та отримати значний економічний ефект.

За розрахунками лише лічильники прямого включення на максимальний струм до 200А дають економічний ефект до 2 млн. грн в рік на 1000 одиниць таких приладів.

 

Кількість публікацій: 19 статей.